Ἁγιολόγιον

Τὸ παρὸν Συναξάριον προέρχεται ἀπὸ τὸ βιβλίον «Ἁγιολόγιον
τῆς Ὀρθοδοξίας», ποὺ συνέγραψε ὁ Χρῆστος Τσολακίδης.
Προέλευση ἀρχικοῦ κειμένου: http://www.pigizois.gr/agioi/agioi.htm
Τὸ κείμενο παρουσιάζεται ἐδῶ σὲ πολυτονική, διασκευασμένη ἔκδοση.

Σεπτέμβριος
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ὀκτώβριος
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Νοέμβριος
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Δεκέμβριος
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ἰανουάριος
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Φεβρουάριος
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Μάρτιος
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ἀπρίλιος
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Μάϊος
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ἰούνιος
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ἰούλιος
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Αὔγουστος
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

& Ἅγιοι δίχως ἐπαρκὴ χρονολόγηση καὶ λεπτομέρειες τοῦ βίου τους


Saint Calendar: Ἐφαρμογὴ ἐμφανίσεως τοῦ Ἁγιολογίου κατὰ τὴν ἔναρξη λειτουργίας τοῦ ὑπολογιστῆ. Αποθηκεύσατε πιέζοντας ἐδῶ, ἀποσυμπιέσατε καὶ ἐκτελέσατε τὴν ἐφαρμογὴ sc-setup.exe ἢ ἀντιγράψατε τὸ συνημμένο σενάριο saint-calendar.vbs στὸν φάκελλο Ἐκκίνηση.


Ὀρθόδοξο Ἡμερολόγιο (Συγγραφέας: Φρίξος Χρίστης). Ἕνα πλούσιο Ὀρθόδοξο ημερολόγιο, ἁγιολόγιο ἡμέρας, μηνός, ἔτους, κανόνιον, νηστεῖες, ὁδηγίες χρήσεως, τύπωμα σὲ μικρὴ κάρτα κλπ. Καλύπτονται τὰ ἔτη (1600-2615). ΕΔΩ (zip file, 20MB)