Ἁγιολόγιον - Ἀπρίλιος 26


Ὁ Ἅγιος Βασιλέας Ἱερομάρτυρας, ἐπίσκοπος Ἀμασείας

Ὅταν ὁ αὐτοκράτωρ Λικίνιος (307-323) προσπαθοῦσε μὲ κάθε τρόπο νὰ περιποιηθεῖ τοὺς εἰδωλολάτρες καὶ νὰ βλάψει τὰ δικαιώματα τῶν χριστιανῶν, ἐπίσκοπος στὴν Ἀμάσεια ἦταν ὁ Βασιλέας. Σ᾿ αὐτοὺς τοὺς δύσκολους καιρούς, ὁ Βασιλέας μὲ μία ἀνεπανάληπτη ἐνεργητικότητα ἦταν πάντα κοντὰ στὸ ποίμνιό του καὶ τὸ στήριζε. Ἕνα περιστατικό, ὅμως, ἔκανε τὸν Βασιλέα νὰ ἔλθει ἀντιμέτωπος μὲ τὸ Λικίνιο. Ἡ αὐτοκράτειρα Κωνσταντία εἶχε σὰν ἀκόλουθο μία πολὺ ὄμορφη κοπέλα, τὴν Γλαφυρά. Τὸ κάλλος τῆς νεαρῆς ἄναψε τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη τοῦ Λικινίου, ποὺ θέλησε νὰ προσβάλει τὴν τιμή της. Ἡ Γλαφυρὰ κατάλαβε τὸν κίνδυνο. Καὶ μία βροχερὴ νύχτα, ἀνδρικὰ ντυμένη καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῆς βασίλισσας, ἔφυγε ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη καὶ πῆγε στὴν Ἀμάσεια. Ἐκεῖ, παρουσιάσθηκε στὸν ἐπίσκοπο Βασιλέα καὶ ζήτησε τὴν προστασία του. Ὁ Βασιλέας, ἀφοῦ ἐπαίνεσε τὴν ἀδούλωτη σωφροσύνη της, τὴν προστάτεψε καὶ ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στὴ Γλαφυρὰ νὰ ἀφοσιωθεῖ ὁλοκληρωτικὰ στὸ Θεό. Αὐτὸ ὅταν τὸ ἔμαθε ὁ Λικίνιος, ἔστειλε ἀνθρώπους νὰ πάρουν τὴν Γλαφυρά. Ἀλλὰ ἦταν ἀργά. Ἡ τίμια κοπέλα ἤδη εἶχε πεθάνει. Τότε, ἡ μανία τοῦ Λικινίου ξέσπασε στὸ Βασιλέα. Τὸν ἔφεραν δέσμιο στὴ Νικομήδεια, καὶ ἀφοῦ δὲν μπόρεσαν νὰ κάμψουν τὸ φρόνημά του, τὸν ἀποκεφάλισαν. Ἡ στάση τοῦ Ἁγίου Βασιλέα διδάσκει σ᾿ ὅλους ἐμᾶς μὲ ποιὸ τρόπο πρέπει νὰ τρέχουμε «τὸν προκείμενον ἡμῖν ἀγῶνα». Δηλαδή, μὲ ποιὸ τρόπο πρέπει νὰ τρέχουμε τὸν ἀγῶνα κατὰ τῆς ἁμαρτίας, ποὺ προβάλλει μπροστά μας.


Ἡ Ἁγία Γλαφυρή (ἢ Γλαφυρά)

Ἡ Ἁγία αὐτὴ ἦταν θεραπαινίδα τῆς βασίλισσας Κωνσταντίας, συζύγου τοῦ Λικινίου, ἡ ὁποία βασίλισσα ἀπομάκρυνε τὴν Γλαφυρὰ ἀπὸ τὶς ἐρωτικὲς διαθέσεις τοῦ Λικινίου, ἀφοῦ τὴν ἐφοδίασε μὲ πολλὰ χρήματα. Ἡ Ἁγία πῆγε πρὸς τὴν Ἀνατολή, ὅπου περιπλανήθηκε σὲ πολλοὺς τόπους. Τελικὰ κατέληξε στὴν Ἀμάσεια καὶ παρουσιάστηκε στὸν ἐπίσκοπο τῆς πόλεως αὐτῆς Βασιλέα (προαναφέρθηκε ἡ βιογραφία του στὴν ἀρχὴ τῆς παρούσης ἡμέρας), στὸν ὁποῖο παρέδωσε τὰ χρήματά της γιὰ τὴν ἀνέγερση Ναοῦ, καὶ ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ στὴν Ἀμάσεια.


Ἡ Ὁσία Ἰούστα

Ἀπεβίωσε εἰρηνικά.


Ὁ Ὅσιος Νέστωρ

Ἀφοῦ ἐγκατέλειψε τοὺς γονεῖς του, ἔγινε μοναχὸς καὶ ἀπεβίωσε εἰρηνικά.


Ὁ Ἅγιος Στέφανος (Ῥῶσος) ἐπίσκοπος Περμίας


Ὁ Ὅσιος Καλάντιος ἀπὸ τοὺς 300 Ἁγίους Ἀλαμανοὺς Κυπρίους

Βλέπε Α.Χ.Ε.Χ.


Ὁ Ὅσιος Ἰωαννίκιος ὁ ἐν Σερβίᾳ (†13ος αἰ.)