παπα-Χρῖστος

Βιογραφικὸ σημείωμα
Χορωδία «Βυζαντινὴ Κυψέλη»
Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς
Δισκογραφία [ὕμνοι] [παραδοσιακά]
Φωτογραφικὸ ὑλικό

Χειροτονητήριος (εἰς πρεσβύτερον) λόγος
Περὶ παραδοσιακῆς μουσικῆς
Ἡρωικοὶ Ἀντίλαλοι τοῦ Μοριᾶ
Τραγούδια γάμου καὶ χαρᾶς
Κιβωτὸς Ἀσμάτων

Χριστὸς γεννᾶται
Περὶ Παρακλήσεων
Ἡ παρουσία τοῦ Ἱεροψάλτου
Ὁ Θρῆνος τοῦ Θοδωράκη
Ἡ Μουσικὴ τοῦ Θουρίου
Ἁγιορείτικο Ὁδοιπορικό
Ψάλλων σκοποὺς δημοτικούς
Θεολογικὲς ῥανίδες στὰ χριστουγ. κάλαντα
Ὁ αἰώνιος ὕμνος τῆς ἀγάπης & τὸ μουσικὸ κείμενο
σὲ Ἑλληνικὴ & Εὐρωπαϊκὴ σημειογραφία (pdf)
Ὁ μουσικοδιδ. Δημ. Παναγιωτόπουλος-Κοῦρος
Ὁ ἀείμνηστος ἑρμηνευτὴς Χρῆστος Πανοῦτσος
Προσφώνηση ἐνθρ. Μητρ. Γόρτυνος Ἱερεμίου
Βιβλιοκριτικὴ Κωνσταντίνου Μάρκου

Σχόλιον στὸ Βιβλίον τοῦ Θ. Σακελλαρίου
Ἡ Ἐκκλησία μας ὡς κιβωτὸς τῆς ἐθνικῆς μας μουσικῆς παραδόσεως καἑτέρα ὁμιλία
Ὁ ἐθνομάρτυς Ἰωσὴφ Θεσσαλονίκης

Δημώδη ἱστορικὰ ᾄσματα (Ν.Μ.)
Δημ. Τραγούδια & Φυσικὸ Περιβάλλον (Ν.Μ.)
Παρουσίαση δημοτικῶν τραγουδιῶν (Ν.Μ.)
Ὕμνοι Θεοφανείων & τραγούδια (Ν.Μ.)
Ἄνθρωπος & Φύση στὰ δημοτικὰ τραγούδια (Ν.Μ.)
Ἐκκλησιαστ. Ὕμνοι, Δημοτικὰ Τραγούδια (Ν.Μ.)
Προσφώνηση σὲ συναυλία (Β.Σ.)
Ὁ ἀριθμὸς ἑπτά
Πειραματικὲς διδασκαλίες

Κεντρικὴ σελίδα