παπα-Χρῖστος Κυριακόπουλος
Βιογραφικὸ σημείωμα


Ὁ πρωτοπρεσβύτερος π. Χρῖστος Κυριακόπουλος γεννήθηκε στὸ Περδικονέρι Γορτυνίας τὸ 1951. Χειροτονήθηκε ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Ἀττικῆς Δωροθέου, διάκονος τὸ 1975 καὶ πρεσβύτερος τὸ 1978. Ἔκτοτε ὑπηρετεῖ ὡς ἐφημέριος στὸν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς. Τὸ θέρος τοῦ 2010 ὁρίστηκε ὡς Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς νεοσυστάτου Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ. Τυγχάνει ἀπόφοιτος τῆς Ῥιζαρείου Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς καὶ πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐδίδαξε στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση ὡς καθηγητὴς θεολόγος στὸ Πειραματικὸ Γυμνάσιο καὶ Λύκειο Ἀναβρύτων, ἀπ᾿ ὅπου ἀφυπηρέτησε τὸ 2009. Εἶναι ἔγγαμος μὲ τέσσερα τέκνα.

Ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ἔδειξε τὴν κλίση του πρὸς τὴν μουσική, τὴν ὁποία διδάχθηκε ἀρχικὰ στὴ Ῥιζάρειο καὶ στὴ συνέχεια, στὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν καὶ στὸ Ἑλληνικὸ Ὠδεῖο, ἀπ᾿ ὅπου ἔλαβε δίπλωμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς, μὲ ἄριστα παμψηφεί. Εἶναι διευθυντὴς τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καὶ Ὠρωποῦ, καλλιτεχνικὸς διευθυντὴς τῶν Σχολῶν Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων α) Μεσογαίας καὶ Λαυρεωτικῆς, β) Θηβῶν καὶ Λεβαδείας, καθὼς ἐπίσης καὶ διευθυντὴς τῆς πολυμελοῦς χορωδίας «Βυζαντινὴ Κυψέλη», τῆς ὁποίας τυγχάνει ἱδρυτής. Ἀσχολεῖται συστηματικῶς μὲ τὴν μουσικὴ λαογραφία, τὴν συλλογὴ καὶ καταγραφὴ δημοτικῶν τραγουδιῶν, κυρίως τῆς Πελοποννήσου. Εἶναι γνώστης καὶ δάσκαλος τοῦ παραδοσιακοῦ μουσικοῦ ὀργάνου «Ψαλτήριον» (Κανονάκι).

Ἔχει πραγματοποιήσει πολλὲς ἠχογραφήσεις μὲ ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους, καθὼς καὶ παραδοσιακὰ τραγούδια. Ἀξιόλογη ἠχογράφηση θεωρεῖται ἐκείνη, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε μετὰ ἀπὸ ἔρευνά του γιὰ τὸν Θούριο τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ. Ἐπίσης, ἔχει ἑρμηνεύσει τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὸ θρησκευτικὸ ὀρατόριο – ραψωδία «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», σὲ μουσικὴ Σωκράτη Βενάρδου καὶ ποίηση Κώστα Χωρεάνθη. Ἄλλες σημαντικὲς ἠχογραφήσεις του, σὲ μονωδιακὴ ἐκτέλεση, καθὼς καὶ μὲ τὴ χορωδία «Βυζαντινὴ Κυψέλη», συνοδείᾳ παραδοσιακῶν λαϊκῶν ὀργάνων, θεωροῦνται οἱ ψηφιακοὶ δίσκοι: «Ἡρωϊκοὶ Ἀντίλαλοι τοῦ Μοριᾶ», «Παραδοσιακὰ Τραγούδια τοῦ Γάμου καὶ τῆς Χαρᾶς», «Μνῆμες τοῦ Μοριᾶ», «Λεβέντικοι Ῥυθμοί» καὶ «Κιβωτὸς Ἀσμάτων». Τὸ 2006 συνέθεσε, ἐνορχήστρωσε καὶ παρουσίασε τὸ βυζαντινὸ ὀρατόριο «Ὕμνος τῆς Ἀγάπης», σὲ στίχους τοῦ Καθηγητοῦ Ἠλία Οἰκονόμου. Τὸ 2009 κυκλοφόρησε τιμητικῶς ἀπὸ τὸ Γ´ Πρόγραμμα τῆς Ἑλληνικῆς Ῥαδιοφωνίας ἡ Ἀνθολογία Ὕμνων «Αἶνοι» μὲ ἠχογραφήσεις του. Ἐπὶ πολλὰ χρόνια, συνεργάζεται σὲ θέματα παραδοσιακῆς μουσικῆς μὲ τὴν κρατικὴ ῥαδιοφωνία καὶ τηλεόραση.

Ἀναλυτικά

Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Χρῖστος Κυριακόπουλος γεννήθηκε τὸ 1951 στὸ Περδικονέρι Γορτυνίας Ἀρκαδίας καὶ ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ἔδειξε τὴν κλίση του πρὸς τὴν μουσική. Πρῶτος διδάσκαλός του στὴν Βυζαντινὴ Μουσική, ὁ μουσικοδιδάσκαλος Δημήτριος Παναγιωτόπουλος-Κοῦρος, στὴ Ριζάρειο Σχολή, τῆς ὁποίας τυγχάνει ἀπόφοιτος. Ἀργότερα διηύρυνε καὶ ὁλοκλήρωσε τὴν Μουσική του Παιδεία, στὸ Ὠδεῖο Ἀθηνῶν καὶ στὸ Ἑλληνικὸ Ὠδεῖο. Εἶναι πτυχιοῦχος καὶ διπλωματοῦχος τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς. Ἐπίσης, εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἔχει διακονήσει τὸ Ἱερὸν Ἀναλόγιον, ὡς Πρωτοψάλτης. Ἀπὸ τριακονταετίας ὑπηρετεῖ ὡς ἐφημέριος στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Κηφισιᾶς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καὶ παραλλήλως ὡς Καθηγητὴς Θεολόγος στὸ Πειραματικὸ Γυμνάσιο Ἀναβρύτων. Διευθύνει τὴν Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς, καθὼς ἐπίσης καὶ τὴν πολυμελῆ Χορωδία «Βυζαντινὴ Κυψέλη», τῆς ὁποίας τυγχάνει ἱδρυτής. Εἶναι συνεργάτης στὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅπου ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν διετέλεσε συντονιστὴς τῶν ἐκπομπῶν Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς καὶ τακτικὸς συνεργάτης τῆς Ἑλληνικῆς Ραδιοφωνίας.

Συνεχίζει ἀθόρυβα καὶ συστηματικὰ τὴν παράδοση τῶν Λειτουργῶν τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι μὲ ζῆλο καὶ αὐταπάρνηση δίδαξαν, κατέγραψαν καὶ διέσωσαν μαζὶ μὲ τὴν Ψαλτική μας Τέχνη καὶ τούς θησαυρούς τῆς Δημοτικῆς μας Μουσικῆς. Ἀσχολεῖται συστηματικὰ μὲ τὴν μουσικὴ λαογραφία καὶ τὴν καταγραφὴ Δημοτικῶν Τραγουδιῶν, κυρίως τῆς Πελοποννήσου. Ἡ Ἑταιρεία Πελοποννησιακῶν Σπουδῶν, τῆς ὁποίας εἶναι μέλος καὶ ἐπιστημονικὸς συνεργάτης, ἐξέδωσε μελέτες του, μὲ καταγραφὲς Δημοτικῶν Τραγουδιῶν σὲ Βυζαντινὴ καὶ Εὐρωπαϊκὴ Μουσική.

Εἶναι γνώστης καὶ διδάσκαλος τοῦ παραδοσιακοῦ Μουσικοῦ ὀργάνου «Ψαλτήριον» (Κανονάκι). Ἔχει πραγματοποιήσει πολλὲς ἠχογραφήσεις μὲ ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους, καθὼς καὶ παραδοσιακὰ τραγούδια. Ἀξιόλογη ἠχογράφηση θεωρεῖται ἐκείνη, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε μετὰ ἀπὸ ἔρευνά του γιὰ τὸ Θούριο τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ καὶ τὴν ὁποία ἐξέδωσε σὲ ψηφιακὸ δίσκο, ἡ «Ἐπιστημονικὴ Ἑταιρεία Μελέτης Φεῤῥῶν - Βελεστίνου Ρήγα». Μάλιστα παρουσιάστηκε στὸν Βόλο, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.κ. Ἰγνατίου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως διακοσίων ἐτῶν, ἀπὸ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Πρωτομάρτυρα τῆς Λευτεριᾶς. Ἐπίσης ἔχει ἑρμηνεύσει τὸν πρωταγωνιστικὸ ρόλο στὸ θρησκευτικὸ ὁρατόριο – ῥαψωδία «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» σὲ μουσικὴ Σωκράτη Βενάρδου καὶ ποίηση Κώστα Χωρεάνθη, τὸ ὁποῖο παρουσιάστηκε σὲ πολλές πόλεις τῆς Ἑλλάδος. Ἄλλες ἀξιόλογες ἠχογραφήσεις του, σὲ μονωδιακὴ ἐκτέλεση καθὼς καὶ μὲ τὴ χορωδία «Βυζαντινὴ Κυψέλη» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς, ποὺ ὁ ἴδιος διευθύνει, συνοδείᾳ παραδοσιακῶν λαϊκῶν ὀργάνων, θεωροῦνται οἱ: «Ἡρωϊκοὶ Ἀντίλαλοι τοῦ Μοριᾶ», «Παραδοσιακὰ Τραγούδια τοῦ Γάμου καὶ τῆς Χαρᾶς», «Μνῆμες τοῦ Μοριᾶ», «Λεβέντικοι Ῥυθμοί» καὶ «Κιβωτὸς Ἀσμάτων». Προσφάτως συνέθεσε, ἐνορχήστρωσε καὶ παρουσίασε τὸ βυζαντινὸ ὀρατόριο «Ὕμνος τῆς Ἀγάπης», σὲ στίχους τοῦ Καθηγητοῦ Ἠλία Οἰκονόμου.

Ὁ γνωστὸς φιλόλογος καὶ μουσικολόγος κ. Γεώργιος Ἀγγελινάρας γράφει γιὰ τὸν π. Χρῖστο: «Ὁ π. Χρῖστος Κυριακόπουλος, ἀνήκει στὴν κατηγορία τῶν κληρικῶν ἐκείνων, οἱ ὁποῖοι πέρα ἀπὸ τὰ εἰδικὰ ἱερατικά τους καθήκοντα, προσφέρουν καὶ ἔργο πολύτιμο γιὰ τὴν διάσωση καὶ διάδοση τῆς Ἐθνικῆς μας Μουσικῆς».