παπα-Χρῖστος Κυριακόπουλος

Φωτογραφικὸ ὑλικό


Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαος, παπα-Χρίστος