ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 1

 

 

Οι σημειώσεις καλύπτουν πλήρως την ύλη που διδάσκουμε στο μάθημα της Μηχανικής Ι.

 1. Βιβλιογραφία
 2. Πρώτη διάλεξη: Ιστορική εισαγωγή. Οι νόμοι του Νεύτωνα.
 3. Δεύτερη διάλεξη: Η ισχύς των νόμων του Νεύτωνα και αριθμητικός προσδιορισμός της τροχιάς σώματος. Αριθμητική ολοκλήρωση.
 4. Αρμονικός ταλαντωτής, σημείο ισορροπίας, περιοδική κίνηση, ισόχρονη ταλάντωση.
 5. Ο χαρακτηριστικός χρόνος αποκατάστασης της ισορροπίας ταλαντωτή με απόσβεση (16/11/02)
 6. Εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Συναρτήσεις Green. Συνάρτηση δέλτα και συναρτήσεις Green (ΝΕΟ 26/1/14)
 7. Περαιτέρω ιδιότητες συναρτήσεων δ. Συνάρτηση Green αρμονικού ταλαντωτή. (8/11/04)
 8. Αριθμητικός και αναλυτικός υπολογισμός της περιόδου ενός εκκρεμούς. (18/11/04)
 9. Μετασχηματισμός Fourier και φασματική ισχύς σήματος. Εξαναγκασμένο εκκρεμές.
 10. Ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα ως απόρροια του πρώτου νόμου, των συμμετριών της φύσης και του νόμου της αιτιότητας. Αρχή της διατήρησης της ενέργειας.
 11.  Μονοδιάστατη κίνηση σε δυναμικό και διαγράμματα φάσης
 12. Κέντρο μάζας, διατήρηση ορμής.Κρούσεις ελαστικές και μη ελαστικές
 13. Τι είναι τα διανύσματα. Κυκλική κίνηση.
 14. Στροβιλισμός, Θεώρημα Stokes. Συντηρητικά πεδία.
 15. Στροφορμή. Από τους νόμους του Κέπλερ στο νόμο της παγκόσμιας βαρύτητας.
 16. Βαρυτικό πεδίο από εκτεταμένα σώματα και βαρυτική σκέδαση σωματιδίων από πλανήτη. Η έννοια της ενεργού διατομής, η σκέδαση σε σκληρή σφαίρα και η σκέδαση του Rutherford. Διαβάστε το ίδιο το άρθρο του Rutherford.
 17. Δυναμικό βαρυτικού πεδίου, δυναμικό ομογενούς σφαίρας (25/1/2012) και ενεργό δυναμικό.
 18. Πολύπολα και το σχήμα της Γης   (15/1/06)
 19. Διάλεξη περί παλιρροϊκών δυνάμεων (17/10/11)

 

Οι σημειώσεις είναι σε μορφή pdf.
Τα αρχεία pdf διαβάζονται με Acrobat Reader ο οποίος διατίθεται δωρεάν στη διεύθυνση:

http://get.adobe.com/reader/

 

 

Πίσω στην κεντρική σελίδα της Μηχανικής 1.