Διδακτορικοί Φοιτητές/ PhD Students

Ορέστης Λύγδας/Orestis Lygdas
“Group actions on Cohomology of algebraic curves”

Δημήτριος Νούλας/Dimitrios Noulas
“Group actions in Arithmetic Topology”

Κωστάντια Μανούσου Σωτηροπούλου/Kostantia Manousou Sotiropoulou
“Actions of automorphism groups of curves on polynomial rings”

Μιλτιάδης Καρακαικές/Miltiadis Karakikes
“On the derived category of coherent sheaves”

Γεώργιος Κατσιμπράκης/Georgios Katsimprakis
“Group actions on algebraic curves”


Αλέξιος Τερεζακης/Alexios Terezakis
PDF 1.7MB Παραμορφώσεις αλγεβρικών καμπυλών με αυτομορφισμούς/Deformations of curves with automorphisms ΕΚΠΑ Σεπτέμβριος 2023

Iωάννης Τσουκνίδας/Ioannis Tsouknidas
PDF 1.2MB Αυτομορφισμοί Αλγεβρικών Καμπύλων /Automorphisms of Algebraic Curves ΕΚΠΑ Ιούνιος 2021

Κώστας Καραγιάννης/Kostas Karagiannis
PDF 1.2MB Tο Κανονικό Ιδεώδες και συζυγίες καμπύλων με αυτομορφισμούς/The canonical ideal and syzygies of curves with automoprhisms 2020 ΑΠΘ (Συνεπίβλεψη με τη καθ. Χ. Χαραλάμπους)

Σωτήρης Καρανικολόπουλος
PDF 1.3MB Περί αυτομορφισμών αλγεβρικών καμπύλων/On Automorhpisms of Algebraic Curves, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Απρίλιος 2010.Επίβλεψη εργασιών φοιτητών στο Ε.Κ.Π.Α.Μεταπτυχιακές Εργασίες

Μιχάλης Ρούσσος

PDF 378Kb Εισαγωγή στην Θεωρία των Αλγεβρικών Ομάδων (1/4/2024)

Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Ιωάννης Ντόκας, Μαρία Χλουβεράκη.

Νούλας Δημήτριος

PDF 378Kb Εισαγωγή στην Θεωρία Iwasawa (23/12/2022)

Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Μαρία Χλουβεράκη, Ιωάννης Εμμανουήλ.

Λύγδας Ορέστης

PDF 378Kb Συνομολογία συναφών δεματιών & Étale συνομολογία (7/11/2022)

Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Ιωάννης Εμμανουήλ, Ιωάννης Ντόκας.

Μιλτιάδης Καρακικές

PDF 378Kb Εισαγωγή στις derived κατηγορίες (27/4/2021)

Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Μιχάλης Μαλιάκας, Ιωάννης Εμμανουήλ.

Ηλίας Ανδρέου

PDF 378Kb Το αντίστροφο πρόβλημα της Θεωρίας του Galois (18/9/2019)

Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Μιχάλης Μαλιάκας, Δημήτρης Βάρσος.


Γεώργιος Κατσιμπράκης

PDF 606Kb Εισαγωγή στην Θεωρία Κλάσεων σωμάτων (17/5/2019)

Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Ιωάννης Εμμανουήλ, Ιωάννης Ντόκας.


Αλέξιος Τερεζάκης

PDF 476Kb Deformation Theory (15/3/2019)

Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Ιωάννης Εμμανουήλ, Ιωάννης Ντόκας.


Σταυρούλα Χατζηδάβαρη

PDF 405Kb Εισαγωγή στα Drinfeld modules (28/9/2018)

Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Ιωάννης Εμμανουήλ, Μιχάλης Μαλιάκας.


Αλέξανδρος Δημήτριος Καλογήρου

PDF 682Kb Εκδοχές του Riemann-Roch (28/9/2018)

Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Ιωάννης Εμμανουήλ, Μιχάλης Μαλιάκας.


Πέτρος Πανταβός

PDF 400Kb Andre-Quillen homology of commutative algebras (22/9/2017)

Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Ολυμπία Ταλλέλη Ιωάννης Εμμανουήλ.


Γεώργιος Τάτσης

PDF 541KB Λ-δακτύλιοι και το σώμα με ένα στοιχείο (19/6/2017)

Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Ιώαννης, Εμμανουήλ, Μιχάλης Μαλιάκας


Δημήτρης Κάρδαρης

PDF 1.4MB Αριθμητική Τοπολογία και Φυσική (22/9/2017)

Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Σοφία Λαμπροπούλου, Ιωάννης Εμμανουήλ.


Γεώργιος Παπάς

PDF 1.1MB Το πρόγραμμα Langlands (30/9//2016)

Εξεταστική επιτροπή: Γιάννης Σακελαρίδης, Κοντογεώργης Αριστείδης, Μιχάλης Μαλιάκας.

Η ουσιαστική επίβλεψη έγινε από τον κ. Ιωάννη Σακελαρίδη

Θέσεις μετά την λήψη του πτυχίου του:

  1. Διδακτορικός υπότροφος University of Toronto

Δημήτρης Χατζάκος

PDF 1.3MB Modular Forms και ελλειπτικές καμπύλες (4/9/2012)

Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Αντώνης Μελάς,Γιάννης Εμμανουήλ.

Θέσεις μετά την λήψη του πτυχίου του:

  1. Διδακτορικός υπότροφος University College London
  2. Μεταδιδακτορικός υπότροφος School of Mathematics, University of Bristol

Αστέριος Γκαντζούνης

PDF 1.3MB Η $\zeta$-συνάρτηση του Ihara (20/12/2013)

Διαφάνειες από την παρουσίαση της εργασίας

Εξεταστική επιτροπή: Αθανασιάδης Χρήστος, Δημήτρης Δεριζιώτης, Μιχάλης Μαλιάκας.

Θέσεις μετά την λήψη του πτυχίου του:

Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος


Μανώλης Τζωρτζάκης

PDF 1.3MB Η θεωρία των dessin d’enfants του Grothendieck (28/2/2014)

Διαφάνειες από την παρουσίαση της εργασίας

Εξεταστική επιτροπή: Ολυμπία Ταλέλλη, Μιχάλης Μαλιάκας, Αριστείδης Κοντογεώργης

Θέσεις μετά την λήψη του πτυχίου του:

  1. Υποψήφιος διδάκτορας Πανεπιστήμιο Leiden


Επίβλεψη εργασιών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ΕΜΠΜεταπτυχιακές Εργασίες

Σωτήρης Καρανικολόπουλος PDF 1.8MB

Uniformization Αλγεβρικών Καμπύλων (28/6/2005)
Εξεταστική επιτροπή: Kοντογεώργης Αριστείδης, Μπεληγιάννης Απόστολος,Μεταφτσής Βασίλης
slides από την παρουσίαση της εργασίας. Φωτογραφίες από την παρουσίαση της εργασίας.


Γκερπίνης Νίκος PDF 1.4MB

Θεωρία Κλάσεων σωμάτων με εφαρμογές στην Κρυπτογραφία. (28/6/2005)
Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Μπεληγιάννης Απόστολος,Μεταφτσής Βασίλης
slides από την παρουσίαση της εργασίας. Φωτογραφίες από την παρουσίαση της εργασίας.


PDF 652Kb Κουμούτση Σοφία Αλγεβρικά σώματα συναρτήσεων και γεωμετρικοί κώδικες Goppa. ( Νοέμβριος 2005)
Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Ανούσης Μιχάλης, Τσολομύτης Αντώνης.


PDF 900Kb Γκουνταρούλης Δημοκλής
Αριθμητική Τοπολογία Παρουσίαση (10 /10/ 2006)
slides από την παρουσίαση της εργασίας
Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Τσαπόγας Γιώργος, Μεταφτσής Βασίλης.


PDF ???Kb Πανάγος Θεώδορος Εφαρμογές των βάσεων Grobner σε προβλήματα GPS. Παρουσίαση ( ?/?/2006)
Εξεταστική επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Ανούσης Μιχάλης, Xουσιάδας ΚώσταςPDF 744Kb Αγγελάκης Θανάσης Απαρίθμηση Σημείων Ελλειπτικών Καμπυλών σε πεπερασμένα σώματα, Παρουσίαση ΕΜΠ ΣΕΜΦΕ (19/6/2010)
Εξεταστική επιτροπή: Α. Παπαϊωάννου, Α. Κοντογεώργης, Π. Στεφανέας.Πτυχιακές Εργασίες

Χρήστος Γεωργαντάς PDF 765Kb Ελλειπτικές καμπύλες με εφαρμογές στην Κρυπτογραφία. (30/9/2003)
Εξεταστική Επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Μεταφτσής Βασίλης, Σταματίου Γιάννης:
Φωτογραφίες από την παρουσίαση της εργασίας.


PDF 448Kb Νικολέντζος Πολυχρόνης Η υπόθεση Riemann. (15/1/2008)
Εξεταστική Επιτροπή: Κοντογεώργης Αριστείδης, Ανούσης Μιχάλης, Φελουζής Βαγγέλης