Υπό έκδοση

LinAlg.jpg Γραμμική Άλγεβρα


Εισαγωγικό Κεφάλαιο Απρίλιος 2024 pdf

Ηλεκτρονικά Βιβλία

AlgNTH Αλγεβρική Θεωρία Αριθμών

Συνεργασία με τον Γιάννη Αντωνιάδη
Πρόγραμμα Κάλλιπος
Έκδοση Αυγούστου 2021 pdf
AlgCurves Αλγεβρικές Καμπύλες: μια εισαγωγή στην Αλγεβρική Γεωμετρία

Συνεργασία με τον Γιάννη Αντωνιάδη
Πρόγραμμα Κάλλιπος
Έκδοση Αυγούστου 2021 pdf
Finite Πεπερασμένα Σώματα και Κρυπτογραφία

Συνεργασία με τον Γιάννη Αντωνιάδη
Πρόγραμμα Κάλλιπος
Έκδοση Οκτωβρίου 2015 pdf epub
Έκδοση 1.1 Μαΐος 2016 pdf
Number Theory Θεωρία Αριθμών και Εφαρμογές

Συνεργασία με τον Γιάννη Αντωνιάδη
Πρόγραμμα Κάλλιπος
Έκδοση Οκτωβρίου 2015 pdf epub
Έκδοση Νοεμβρίου 2016 pdf

Ηλεκτρονικό Μάθημα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου 2005 Σύνολα και αριθμοί.


Διδακτικές Σημειώσεις

Άκαμπτη Αναλυτική Γεωμετρία


Επιμέλεια Σημειώσεων

Pichoridis Απειροστικού Λογισμού Σ. Πηχωρίδη . Από κοινού εργασία με τον Α. Τσολομύτη.