Βιογραφικό Σημείωμα


Προσωπικές πληροφορίες

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος, 2 παιδιά. Γέννηση 29/04/1972

Σπουδές

  • 1990-1993 Ανώτατη Εκπαίδευσή Τμήμα μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης, ημερομηνία λήψης πτυχίου Ιούλιος 1994

  • 1993-1994 Μεταπτυχιακές σπουδές Τμήμα μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης. Επιβλέπων πτυχιακής εργασίας, καθ. Γιάννης Αντωνιάδης ημερομηνία λήψης πτυχίου Μάρτιος 1995

  • 1995-1998 Διδακτορική Διατριβή Τμήμα μαθηματικών Πανεπιστημίου Κρήτης, Επιβλέπων, καθ. Γιάννης Αντωνιάδης , ημερομηνία αναγόρευσης Μάρτιος 1999.

Ακαδημαϊκές (και μη) Θέσεις.

Σύντομες Επισκέψεις

  • Φεβρουάριος 2008-Απρίλιος 2008, Επισκέπτης ερευνητής στο ινστιτούτο Max Planck για μαθηματικά.

  • Ιούνιος 2008, Ιούνιος 2009, Σεπτέμβριος 2010, Οκτώβριος 2012 Επισκέπτης στο Μαθηματικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης.