Βραβεία

Drawing

2014 Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών

Επαμεινώνδα Παπαστράτου για την εργασία “Constructing Class Invariants” Math. Comp. 83, 1477-1488 (2014)


1995 Βραβείο Digital Equipment στην Μνήμη Στεφ. Πνευματικού και Β. Ξανθόπουλου


1994 Βραβείο Ε. Δρετάκη

Από το 1990 χορηγείται από τον Εμμανουήλ Δρεττάκη χρηματικό βραβείο στους φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης που αποφοιτούν κανονικά (μετά, δηλαδή, από δώδεκα εξάμηνα για το Τμήμα Ιατρικής και οκτώ εξάμηνα για τα υπόλοιπα Τμήματα) με τον υψηλότερο βαθμό πτυχίου. Η απονομή του βραβείου πραγματοποιείται κατά την τελετή επίδοσης των πτυχίων του Ιουνίου.


1994 Βραβείο στην Μνήμη Σ. Πηχωρίδη (Μεταπτυχιακό)

Χορηγείται ετησίως υποτροφία «Σ. Πηχωρίδη» από το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.) σε μεταπτυχιακό φοιτητή του Τμήματος Μαθηματικών.


1993 Βραβείο στην Μνήμη Σ. Πηχωρίδη (Προπτυχιακό)