Βιογραφικό σημείωμα

Αθανάσιος Πρωτόπαπας

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Αθηνών
157 71 Ζωγράφος

Τηλ.: 210 727 5540
Φαξ: 210 727 5530
e-mail: aprotopapas@phs.uoa.gr
Web page: http://users.uoa.gr/~aprotopapas/

Σπουδές

Επαγγελματική εμπειρία

Εξωτερική χρηματοδότηση

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών

Βιβλία

Κεφάλαια βιβλίων

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

Ευρεσιτεχνίες

Σημειώσεις μαθημάτων

Άλλες δημοσιεύσεις

Ανακοινώσεις σε συνέδρια - Κατάλογος σε ξεχωριστή σελίδα

Εργασίες σε εξέλιξη (υπό προετοιμασία, κρίση ή αναθεώρηση)

Αδημοσίευτες εργασίες

Επιτροπές και ομάδες εργασίας

Εμπειρία σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές

Διδακτική εμπειρία

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και προτάσεις χρηματοδότησης

Διαλέξεις και σεμινάρια

Συμμετοχή σε εταιρείες και ενώσεις

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ξένες γλώσσες

Αγγλικά (σχεδόν τέλεια), Ισπανικά (πολύ καλά), Γερμανικά και Γαλλικά (λίγα).

Ακαδημαϊκές διακρίσεις

Άλλες δραστηριότητες

Τελευταία ενημέρωση: 3 Ιουλίου 2016