Ομάδα Γλώσσας και Μάθησης


Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο της ομάδας «Γλώσσα και Μάθηση»

Η ομάδα αποτελείται από μεταπτυχιακούς φοιτητές της Βασικής και Εφαρμοσμένης Γνωσιακής Επιστήμης, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδακτορικούς ερευνητές. Επιβλέπων και συντονιστής της ομάδας είναι ο Αθανάσιος Πρωτόπαπας, αναπληρωτής καθηγητής γνωσιακής επιστήμης στον τομέα επιστημών της γνώσης και της νόησης του τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έρευνά μας εστιάζεται σε θέματα γλωσσικών διεργασιών και μάθησης, όπως για παράδειγμα η ανάγνωση μεμονωμένων λέξεων, οι επιδράσεις της μορφολογίας και του τονισμού στην πρόσληψη των λέξεων, η ρητή και άρρητη κατηγορική μάθηση κ.ά. Η μεθοδολογία μας είναι πειραματική, με τη συνδρομή υπολογιστικών μοντέλων. Από το 2014 διαθέτουμε και συσκευή παρακολούθησης του βλέμματος (eye tracker, EyeLink 1000 Plus).

Παραδείγματα ερωτήσεων που προσπαθούμε να απαντήσουμε περιλαμβάνουν:

  • Τί πληροφορίες περιλαμβάνει το νοητικό λεξικό και πώς αξιοποιούνται στην αναγνώριση λέξεων;
  • Πώς αναπτύσσεται η αναγνωστική δεξιότητα μέσω της εξάσκησης, από ποιους παράγοντες επηρέαζεται και πώς μπορεί να προβλεφθεί;
  • Πώς επιδρά η εξάσκηση στη βελτίωση και αυτοματοποίηση των νοητικών διεργασιών;
  • Ποιοι νοητικοί μηχανισμοί υλοποιούν τη μάθηση μέσω εξάσκησης και πώς διαφοροποιούνται αν εμπλέκεται λεκτικό υλικό;

Οι εβδομαδιαίες συναντήσεις μας γίνονται στο εργαστήριο Η/Υ του ΜΙΘΕ. Παρουσιάζουμε και συζητάμε τις δικές μας ερευνητικές εργασίες καθώς και μελέτες από τη διεθνή βιβλιογραφία που προσελκύουν το ενδιαφέρον μας.

Πειράματα: Η ομάδα διεξάγει συνεχώς διάφορα πειράματα αντίληψης και μάθησης, για τα οποία αναζητά εθελοντές. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετoχή σε κάποιο από αυτά και να μας διαθέσετε λίγο από τον χρόνο σας, ή αν χρειάζεστε προηγουμένως περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

fMRI—Από το 2012 δραστηριοποιούμαστε και σε νευροαπεικονιστικές μελέτες με τη μέθοδο της λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας. Συμμετέχοντας σε μια τέτοια μελέτη θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τον εγκέφαλό σας καθώς και τις περιοχές του που ανταποκρίνονται πιο έντονα στις λέξεις ή σε άλλα ερεθίσματα που παρουσιάζονται.


Τελευταία Ενημέρωση: Αύγουστος 2014