Κικὴ Δημουλᾶ

Αὐτοβιογραφικὸ σημείωμα
Ἐργογραφία - Διακρίσεις
Ἀναγόρευση ὡς ἀκαδημαϊκοῦ
Ἐργοκριτική
Τί ἔγραψε ὁ Τύπος
Κριτικὴ τοῦ Βρασίδα Καραλῆ
Σημειώσεις τοῦ Νίκου Δήμου
Συνεντεύξεις [1] [2] [3]
Ἐπιστολὲς στὴν Κικὴ Δημουλᾶ
Φωτογραφίες καὶ χειρόγραφα

Συλλογές
Ποιήματα, 1952
Ἔρεβος, 1956
Ἐρήμην, 1958
Ἐπὶ τὰ ἴχνη, 1963
Τὸ λίγο τοῦ κόσμου, 1971
Τὸ Τελευταῖο Σῶμα μου, 1981
Χαῖρε ποτέ, 1988
Ἡ ἐφηβεία τῆς Λήθης, 1994
Ἑνὸς λεπτοῦ μαζί, 1999
Ἦχος ἀπομακρύνσεων, 2001
Χλόη Θερμοκηπίου, 2005
Τὰ εὕρετρα, 2010
Διάφορα (εἰσέτι ἀταξινόμητα)

Κεντρικὴ σελίδα