Κικὴ Δημουλᾶ - Τὰ εὕρετρα

Ποιητικὴ Συλλογή, ἐκδόσεις Ἴκαρος, 2010ΤΑ ΕΥΡΕΤΡΑ

Τὰ ξεφύλλιζες, κοντοστεκόσουν κάθε τόσο
διάβαζες τάχα κάτι σὲ διαπερνοῦσε
ἀδιάβαστες κρυφογελοῦσαν οἱ σελίδες

μετὰ τὰ ζύγιασες ὅλα στὴ χοῦφτα σου
σὰ νὰ ἦταν κέρματα
χοντρικὰ τὰ ἐξετίμησες
οὐκ ὀλίγα εἶπες
ἔκπληκτος πῶς τ᾿ ἀπέκτησες μὲ ρωτᾷς.

Ὑποκριτή, γραμμὴ δὲ διάβασες
ἀλλιῶς θὰ τό ᾿βλεπες
τὸ γράφω ἐδῶ μέσα πρῶτο πρῶτο

τὰ εὕρετρα εἶναι
ἐσὺ μοῦ τὰ ἔδωσες
ἐπειδὴ σὲ βρῆκα

σὲ μέτρησα καὶ ἤσουνα πολλὰ
ξαναμετρῶ κι ἤσουν ἀλλιῶς
τὸ ἄφησα νὰ εἶσαι κι ἀπ᾿ τὰ δύο
δὲ σοῦ ἀφαίρεσα οὔτε μία
ἀπ᾿ τὶς χιλιάδες ὡραιότητες ποὺ εἶχες
οὔτε μισὴ ἀπ᾿ τὶς πολύτιμες ἀσκήμιες σου
κόσμε.


ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Βάρκα ἐλήφθη
κουπὶ καὶ θάλασσα ὄχι.
Ἀμέλησες ἢ τὰ ἔκλεψε ἡ ἴδια
ἡ μεταφορική τους σημασία;


ΑΝΩΝΥΜΟ

Εὐλαβοῦμαι, Ανάγκη
ὅτι ἐσὺ ἔπλασες τὸ συνεχὲς τοῦ κόσμου
Τὸ δῶσ᾿ μου, τὸ δὲν ἔχω του.
Ἀλλὰ τὸν ἔρωτα ὄχι, ὄχι ἐσύ, Ἀνάγκη
τὸν ἔρωτα τὸν ἔπλασε ὁ θάνατος
ἀπὸ ἄγρια περιέργεια
νὰ ἐννοήσει
τί εἶναι ζωή.