Κικὴ Δημουλᾶ - Ποιήματα

Ποιητικὴ Συλλογή, Α´ ἔκδ. 1952