Κικὴ Δημουλᾶ - Ἐργογραφία


Α. Ποίηση

Β. Μεταφράσεις ἔργων της σὲ ξένες γλῶσσες

Ἀναλυτικὰ περὶ τῶν μεταφράσεων

Τιμητικὲς (καὶ ἄλλες) διακρίσεις

Ἀπὸ τὴν Ἕνωση Ἑλλήνων Λογοτεχνῶν:

Κικὴ Δημουλᾶ (1931-). Τόπος Γέννησης: Ἀθήνα. Καταγωγή: Καλαμάτα
Ἐπαγγελματικὴ Σταδιοδρομία: Ὑπάλληλος στὴν Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος
Ξένες Γλῶσσες: Ἀγγλικά
Διεύθυνση: Φαέθοντος 26, 113 64 Ἀθήνα