Διαγράμματα O-C

Χρόνοι εκλείψεων και διαγράμματα O-C

Έχω πραγματοποιήσει πολλές παρατηρήσεις επισκόπησης διπλών εκλειπτικών συστημάτων και παλλόμενων αστέρων, με σκοπό τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου που συμβαίνει μια έκλειψη (χρόνος ελαχίστου φωτός) ή του χρόνου που ένας παλλόμενος αστέρας γίνεται φωτεινότερος (χρόνος μεγίστου φωτός). Αυτές οι χρονικές στιγμές δίνουν την απαραίτητη πληροφορία για τον προσδιορισμό της τροχιακής συμπεριφοράς των διπλών αστρικων συστημάτων, μέσω των διαγραμμάτων O-C (Observed time – Calculated time). Εξειδικευμένα προγράμματα παρατήρησης και μελέτης των διαγραμμάτων O-C αποσκοπούν στην εξαγωγή πληροφοριών για το φαινόμενο Light-Time effect (LITE), το οποίο οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη ενός τρίτου σώματος που περιφέρεται γύρω από το διπλό σύστημα ή ενός δεύτερου σώματος, το οποίο περιφέρεται γύρω από έναν μεμονωμένο παλλόμενο αστέρα.

Παραδειγματα διαγραμμάτων O-C παλλόμενων αστέρων. Ο αστέρας V1162 Ori (αριστερά) και ο SZ Lyn (δεξιά) εμφανίζουν ενδιαφέρουσα μεταβλητότητα στο διάγραμμα, γεγονός που προδίδει την ύπαρξη ενός αόρατου συνοδού, που περιφέρεται γύρω από τον παλλόμενο αστέρα.Συνεργάτες σε προγράμματα παρατήρησης και μελέτης των διαγραμμάτων O-C είναι:

 • Kosmas Gazeas, Panagiotis Niarchos - University of Athens, Greece
 • Alexios Liakos, Nikolaos Nanouris - National Observatory of Athens, Greece
 • Stazsek Zola - Jagiellonian University, Krakow, Poland
 • Marek Wolf, Pavel Mayer, Petr Zasche - Charles University, Prague, Czech Republic
 • Drahomir Chochol - Astronomical Institute, Slovak Academy of Sciences, Slovakia • Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε θέματα που αφορούν τη μελέτη των διαγραμμάτων O-C και υπολογισμό χρόνων ελαχίστου:

 • Petropoulou M., Gazeas K., Tzouganatos L., Karampotsiou E., "110 minima timings of eclipsing binaries", 2015, IBVS, 6153, 1

 • Liakos A., Gazeas K., Nanouris N., "105 minima timings of eclipsing binaries", 2014, IBVS, 6095, 1

 • Chochol, D.; Pribulla, T.; Vanko, M.; Mayer, P.; Wolf, M.; Niarchos, P. G.; Gazeas, K. D.; Manimanis, V. N.; Brát, L.; Zejda, M., "Light-Time Effect in the Eclipsing Binaries GO Cyg, GW Cep, AR Aur and V505 Sgr", 2006, Ap&SS, 304, 93

 • Mayer, Pavel; Wolf, Marek; Niarchos, P. G.; Gazeas, K. D.; Manimanis, V. N.; Chochol, Drahomír, "Investigation of Times of Minima of Selected Early-Type Eclipsing Binaries", 2006, Ap&SS, 304, 39

 • Gazeas, K.D., Niarchos, P.G., "The Light-Time Effect in SZ Lyn", 2005, ASPC, 335, 297

 • Gazeas, K.D., Niarchos, P.G., Boutsia, K.A., "SZ Lyn: New pulsational and orbital elements based on old and recent photometric observations", 2004, CoAst, Vol. 145, 49

 • Gazeas, K.D., Niarchos, P.G., Boutsia, K.A., "SZ Lyn: New BVRI CCD observations and improved pulsational and orbital elements", 2004, CoAst, Vol. 144, 26

 •  

   
  Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε από τον Κ.Γαζέα, και είναι βασισμένη σε πρότυπο της σελίδας: Free CSS Templates