Κατακλυσμικοί Μεταβλητοί

Κατακλυσμικοί Μεταβλητοί

Η ερευνητική μας ομάδα έχει πραγματοποιήσει κατά καιρούς πολλές παρατηρήσεις καινοφανών, υπερκαινοφανών και κατακλυσμικών μεταβλητών από τα τηλεσκόπια του Πανεπιστημίου Αθηνών (0.40 m) και του Αστεροσκοπείου Κρυονερίου (1.2 m).


Το σύστημα EX Dra αποτελεί έναν από τους πιο ενδιαφέροντες στόχους, ο οποίος μελετήθηκε για 4 συνεχόμενους μήνες από το Αστεροσκοπείο Κρυονερίου με μια ομάδα παρατηρητών, καθώς η λαμπρότητά του αυξήθηκε λόγω μιας από τις καθιερωμένες του εκλάμψεις.

Η πρώτη ανίχνευση της αυξανόμενης λαμπρότητας του νάνου καινοφανή WZ Sge πραγματοποιήθηκε το 2001. Το σύστημα αυτό προσέφερε μια μοναδική ευκαιρία για τη μελέτη των μεταβολών της φωτεινότητας μετά την έκλαμψη του καινοφανούς, με ταυτόχρονη φωτομετρία σε διάφορα μήκη κύματος και φασματοσκοπιας, μέσω διεθνών προγραμμάτων συνεργασίας.

Το συμβιωτικό σύστημα YY Her παρατηρήθηκε εκτενώς από το Πανεπιστημιακό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Το πρόγραμμα παρατηρήσεων από πολλά μέρη στον κόσμο έφερε σαν αποτέλεσμα μια πολύ καλή κάλυψη της φωτομετρικής καμπύλης, προσφέροντας την ευκαιρία να μελετηθεί η φύση του κοινού κελύφους ύλης, που περιβάλει το σύστημα.

Από το 2003 οι μαζικοί κατακλυσμικοί αστέρες EE Cep και AZ Cas παρατηρούνται στο πλαίσιο μιας διεθνούς συνεργασίας με συνεργάτες από το University of Torun, Poland. Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η μελέτη της δομής του δίσκου προσαύξησης σε αυτά τα γιγάντια συστήματα, καθώς φαίνονται ενδείξεις ύπαρξης δακτυλιοειδούς δομής και κενών ανάμεσα στους δακτυλίους. Οι δομές αυτές φαίνεται να μεταβάλλονται με το χρόνο, καθώς τα συστήματα περιστρέφονται με τροχιακές περιόδους 5.6 και 9.3 χρόνια αντίστοιχα. Η μελέτη των συστημάτων αυτών έδωσε τέσσερις δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, ενώ δύο ακόμη βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας για τις εκλείψεις που παρατηρήθηκαν το 2014.

Συνεργάτες σε προγράμματα που σχετίζονται με τους κατακλυσμικούς μεταβλητούς είναι:

 • Kosmas Gazeas, Panagiotis Niarchos, Apostolos Mastichiadis, Konstantinos Sapountzis
 • University of Athens, Greece
 • Emilios Harlaftis, Omiros Giannakis, Alexios Liakos, Nikolaos Nanouris
 • National Observatory of Athens, Greece
 • Stazsek Zola, Gopal Bhatta, Arti Goyal
 • Astronomical Observatory of the Jagiellonian University, Krakow, Poland
 • Maciej Mikołajewski, Cezary Galan, Piotr Wychudzki
 • University of Torun, Poland
 • Maria Petropoulou
 • Purdue University, West Lafayette, Indiana, USA
 • George Vasilopoulos
 • Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik, Garching bei Muenchen, Germany • Δημοσιεύσεις

  Οι δημοσιεύεσεις που έχουν προκύψει μέχρι τώρα από την έρευνα των κατακλυσμικών μεταβλητών είναι:

 • Giannakis, O.; Harlaftis, E. T.; Papadimitriou, C.; Niarchos, P. G.; Gazeas, K.; Manimanis, V.; Steeghs, D.; Boffin, H., 2005, ASPC, 330, 385 (EX Dra)

 • Giannakis, O.; Harlaftis, E. T.; Papadimitriou, C.; Niarchos, P. G.; Gazeas, K.; Manimanis, V.; Steeghs, D.; Boffin, H., 2005, ASPC, 330, 359 (EX Dra)

 • Ishioka, R. et al., 2002, A&A, 381, 41I (WZ Sge)

 • Harlaftis et al., "Mapping the disc evolution of EX Draconis", in "Physics of Cataclysmic Variables and Related Objects", Goettingen, Germany, 2002, ASPC, 261, 481

 • Hric, L.; Gális, R.; Niarchos, P.; Gazeas, K., 2006, Ap&SS, 304, 307 (YY Her)

 • Kato et al., "Survey of Period Variations of Superhumps in SU UMa-Type Dwarf Novae", 2009, PASJ, 61, 395

 • Mikołajewski et al. “Photometric observations of two very long period eclipsing binaries: AZ Cas and EE Cep”, 2004, ASPC, 318, 378

 • Mikołajewski et al. “The preliminary photometric results of the 2003 eclipse of EE Cep”, 2005, Ap&SS, 296, 445

 • Gałan et al. "Multi-Ring Structure of the Eclipsing Disk in EE Cep - Possible Planets?", 2010, ASPC, 435, 423

 • Gałan et al. "International observational campaigns of the last two eclipses in EE Cephei: 2003 and 2008/9", 2012, A&A, 544, 53

 •  

   
  Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε από τον Κ.Γαζέα, και είναι βασισμένη σε πρότυπο της σελίδας: Free CSS Templates