Διδασκαλία

Προπτυχιακά Μαθήματα στο Τμήμα Φυσικής

Παρατηρησιακή Αστροφυσική (PHYS160)     Πρόσθετο διδακτικό υλικό

Οπτική και Εφαρμογές (PHYS161)     Πρόσθετο διδακτικό υλικό

Εισαγωγή στην Αστροφυσική (PHYS280)     Πρόσθετο διδακτικό υλικό

Εργαστήριο Κορμού Ι (PHYS206)     Πρόσθετο διδακτικό υλικό

Εργαστήριο Κατεύθυνσης Αστροφυσικής (PHYS242)     Πρόσθετο διδακτικό υλικό

Εργαστήριο Φυσικής ΙΙ (PHYS179)     Πρόσθετο διδακτικό υλικό

Εργαστήριο Φυσικής ΙΙΙ (PHYS204)     Πρόσθετο διδακτικό υλικόΜεταπτυχιακά Μαθήματα στο Τμήμα Φυσικής

Μέθοδοι Παρατήρησης και Επεξεργασίας Δεδομένων στην Αστροφυσική(PHYS194)     Πρόσθετο διδακτικό υλικόΜαθήματα που παρέχονται σε άλλα Τμήματα

Γενική Αστρονομία Ι (MATH562)     Πρόσθετο διδακτικό υλικόΠροπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες

Εάν ενδιαφέρεστε να εκπονήσετε μια ερευνητική διπλωματική εργασία, μπορείτε να συμπληρώσετε μία από τις παρακάτω αιτήσεις:

Αίτηση για ανάληψη διπλωματικής εργασίας προπτυχιακού    

Αίτηση για ανάληψη διπλωματικής εργασίας μεταπτυχιακού    

Σημείωση: Για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 έχω δεχτεί περισσότερες αιτήσεις για διπλωματικές εργασίες από αυτές που μπορώ να υποστηρίξω. Ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατό να αναλάβω την επίβλεψη περισσότερων εργασιών για το διάστημα αυτό.

 

 
Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates