Βιογραφικό Σημείωμα (download pdf)

Κοσμάς Γαζέας

 • Τίτλος: Λέκτορας Παρατηρησιακής Αστροφυσικής
 • Τηλ: +30 210 7276892 (γραφείο)
 • Fax: +30 210 7276725
 • e-mail: kgaze@phys.uoa.gr
 • web page: http://www.users.uoa.gr/~kgaze
 •  

  Ακαδημαϊκή Μόρφωση:

 • Πτυχιούχος του Τμήματος Φυσικής, ΑΠΘ
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στην Αστροφυσική, ΕΚΠΑ
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στην Παρατηρησιακή Αστροφυσική, ΕΚΠΑ
 •  

  Εργασία:

 • 2006-2009: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA), Cambridge, MA, USA
 • 2009-2012: Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στην European Space Agency (ESA), Noordwijk, Netherlands
 • 2012-σήμερα: Ερευνητικός Σύμβουλος στην European Space Agency (ESA), Noordwijk, Netherlands
 • 2012-σήμερα: Λέκτορας Αστροφυσικής, Τμήμα Φυσικής, Τομέας Αστροφυσικής, Αστρονομίας και Μηχανικής, ΕΚΠΑ
 •  

  Διδακτική Δραστηριότητα: (τρέχουσα)

  Προπτυχιακά μαθήματα

 • Παρατηρησιακή Αστροφυσική
 • Εφαρμοσμένη Οπτική
 • Εργαστήρια Αστροφυσικής (Γενικό Εργαστήριο Κορμού Ι), Εργαστήριο Κατεύθυνσης Τομέα Αστροφυσικής, Εργαστήριο Φυσικής και Εφαρμοσμένης Οπτικής
 •  

  Μεταπτυχιακά μαθήματα

 • Τεχνικές Παρατήρησης και Επεξεργασίας Αστρονομικών Δεδομένων
 •  

  Μαθήματα που διδάσκονται σε άλλα Τμήματα

 • Γενική Αστρονομία Ι (Τμήμα Μαθηματικών)
 •  

  Ερευνητικά Ενδιαφέροντα/Δραστηριότητα: (τελευταία 10 έτη)

  Παρατηρησιακή Αστρονομία-Αστροφυσική

 • Φωτομετρία και φασματοσκοπία μεταβλητών αστέρων
 • Εξέλιξη διπλών αστρικών συστημάτων
 • Γαλαξιακοί και εξωγαλαξιακοί αστρικοί πληθυσμοί
 • Ηλιακές και Σεληνιακές εκλείψεις, διαβάσεις, επιπροσθήσεις
 • Αστεροσεισμολογία
 • Εφαρμοσμένη Οπτική

 • Αστρονομική Οργανολογία
 • Φασματοσκοπία και Φωτομετρία
 • Διαστημική Τεχνολογία

 • Τεχνολογία LIDAR και οπτικές εφαρμογές σε πλανητική προσεδάφιση και μελέτη ατμοσφαιρών
 • Οπτική και θερμική μελέτη κρυστάλλων Nd:YAG και εφαρμογές σε ενισχυτές laser (αποστολές ADM-AEOLUS και EarchCARE-ATLID)
 • Οπτική επικοινωνία με laser στο εγγύς διάστημα (εφαρμογή στην επικοινωνία της Γης με το δορυφόρο LADEE της NASA, σε τροχιά γύρω από τη Σελήνη)
 • Αρχαιοαστρονομία

 • Μελέτη αρχαίων κειμένων ή/και προφορικών αναφορών (Ομήρου Ιλιάδα και Οδύσσεια) με σκοπό τον χρονικό και τοπικό προσδιορισμό και την αποκρυπτογράφηση διαφόρων γεγονότων που περιγράφονται σε αυτά με αστρονομικές μεθόδους
 •  

   

  Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/Αναφορές:          (μέχρι τον Απρίλιο 2017)

 • 139 ερευνητικές δημοσιεύσεις στην Αστρονομία (70 σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 69 σε συνέδρια και λοιπά περιοδικά)
 • 5 ερευνητικές δημοσιεύσεις στην Οπτική και την Οργανολογία
 • 1007 διεθνείς αναφορές
 • h-index: 18 (πηγή: NASA ADS http://adsabs.harvard.edu/abstract_service.html)
 •  

  Επιλεγμένες δημοσιεύσεις

 • Gazeas, K., Stepien K., "Angular momentum and mass evolution of contact binaries”, 2008, MNRAS, 390, 1577
 • Gazeas, K., Niarchos, P., “Masses and angular momenta of contact binary stars”, 2006, MNRAS, 370, L29
 • Gazeas, K., “Physical parameters of contact binaries through 2-D and 3-D correlation diagrams”, 2009, CoAst, 159, 129
 • Gazeas, K.; Baran, A.; Niarchos, P.; Zola, S.; Kreiner, J. M.; Ogloza, W.; Rucinski, S. M.; Zakrzewski, B.; Siwak, M.; Pigulski, A.; Drozdz, M., “Physical Parameters of Components in Close Binary Systems: IV”, 2005, AcA, 55, 123
 • Gazeas, K.; Niarchos, P. G.; Zola, S.; Kreiner, J. M.; Rucinski, S. M., “Physical Parameters of Components in Close Binary Systems: VI”, 2006, AcA, 56, 127


 • Πλήρης λίστα δημοσιεύεσεων

   

  Τιμητικές διακρίσεις:

 • 1997 «Βραβείο Αστρονομίας Βασιλείου Μπαρμπάνη», για την καλύτερη επίδοση στα μαθήματα της Αστρονομίας στο Πανεπιστήμιο, με έμφαση στην Παρατηρησιακή Αστρονομία.
 • 2003. Τιμητική Διάκριση στην NASA - International Space Camp στο Huntsville, Alabama, USA («Right Staff Award»), για εξέχουσα επίδοση στο εκπαιδευτικό και επικοινωνιακό πρόγραμμα του NASA - Space and Rocket Center.
 • 2002-2003. Υποτροφία από το ΕΚΠΑ για την εκπόνηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc).
 • 2003-2005. Υποτροφία «Ηράκλειτος»: Οικονομική ενίσχυση για την εκπόνηση του Διδακτορικού Διπλώματος (PhD), ΕΠΕΑΕΚ II, Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • 2009-2010. Υποτροφία για εκπαίδευση στο European Space Technology & Research Center, ESA/ESTEC, Mechatronics and Optics Division, Noordwijk, NL.
 •  

  Άλλες ασχολίες:

 • Φωτογραφία (αστρoφωτογραφία, τοπία)
 • Αθλητισμός (τοξοβολία, τρέξιμο, πεζοπορία, ορειβασία)
 •  

   
  Created by K.Gazeas, based on a template from Free CSS Templates