Ερευνητικές εργασίες και σημειώσεις


Harmonic Analysis and Operator Algebra Theory,   Διάλεξη  στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Ανάλυσης, Πανπεπιστήμιο Κρήτης, Μάϊος 2016.

Ideals of A(G) and bimodules over maximal abelian selfadjoint algebras (με τους M. Ανούση και I. G. Todorov), J. Funct. Anal. (2014) 266, no. 11, 6473-6500.

Operator algebras from the discrete Heisenberg semigroup (με τους M. Ανούση και I. G. Todorov), Proceedings of the Edinburgh Mathematical Society (2012) 55, 1-22.

Operator algebras from the discrete Heisenberg semigroup (με τους M. Ανούση και I. G. Todorov),   Διάλεξη   που δόθηκε τον Απρίλιο του 2011 στο συνέδριο του Gothenburgh προς τιμήν του V.S. Shulman.

Angles in C*-algebras (με τους M. Ανούση και I. G. Todorov), Houston Journal of Mathematics Vol. 37, No. 2 (2011) Maths Archive.

On the ranges of bimodule projections (με τον Vern Paulsen), Canadian Math. Bull. 48, No.1 (2005) ,    Maths Archive.

Normalizers, Ternary Rings and All That (με τους Ivan Todorov και Vern Paulsen),
διάλεξη στο Ινστιτούτο Fields (Καναδάς) στις 11 Ιουλίου 2002, στα πλαίσια του Workshop on Non Self-Adjoint Operator Algebras.

Normalizers of Operator Algebras and Reflexivity (με τον I. Todorov),
Proc. London Math. Soc., (3) 86 (2003), no. 2
(Postscript)Maths Archive (all formats).

The Jacobson radical for analytic crossed products (με τους A. P. Donsig και A. Μανούσο), J. Funct. Anal. 187 (2001), no. 1,    Maths Archive.

Translation and dilation invariant subspaces of L2(R) (με τον S. C. Power), J. Reine Angew. Math. 552 (2002), MathReview
(Acrobat)

Rank One Subspaces of Bimodules over Maximal Abelian Selfadjoint Algebras (με τους J.A. Erdos και V. S. Shulman), J. Funct. Anal. 157 (2) (1998)
(Postscript).

Reflexivity, supports and spectral synthesis. Operator algebras and applications (Samos, 1996), 225--243, NATO Adv. Sci. Inst. Ser. C Math. Phys. Sci., 495, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1997
(Acrobat)

The Fourier Binest Algebra (με τον S.C. Power), Math. Proc. Camb. Phil. Soc. 122 (1997)
(Acrobat)

Commutators of Quasinilpotents and Invariant Subspaces (με τον Χ. Σταματόπουλο), Studia Math. 128 (2) (1998)
(Postscript)

Simultaneous triangularization of operators on a Banach space (με τον H. Radjavi), J. London Math. Soc (2) 41 (1990), no. 3, 547--554.
(Acrobat)


Σχετικές εργασίες και σημειώσεις

(Δείτε επίσης τη σελίδα του Γιώργου Ελευθεράκη)

G. K. Eleftherakis, TRO equivalent algebras, Houston Journal of Mathematics 38, (1) (2012), 153-175. Maths Archive

G. K. Eleftherakis, A Morita type equivalence for dual operator algebras, Journal of Pure and Applied Algebra 212 (5) (2008) 1060-1071. Maths Archive

G. K. Eleftherakis, Morita Type Equivalences and Reflexive Algebras, Journal of Operator Theory (to appear) Maths Archive

G. K. Eleftherakis, V.I. Paulsen, Stably isomorphic dual operator algebras, Math. Annalen 341 (1) (2008) 99-112. Maths Archive

Morita-type equivalences for dual operator algebras, Ομιλία που έδωσα στο Operator Algebra Workshop 2006 που έγινε στο Queen's University Belfast (Acrobat)


Τελευταία ανανέωση: 30 Απριλίου 2012.

Υπό κατασκευή