Πραγματική Ανάλυση

Ηλεκτρονική σελίδα (2010-15): http://eclass.uoa.gr/courses/MATH244Μεταπτυχιακή Ανάλυση Ι

Ηλεκτρονική σελίδα (2009): http://eclass.uoa.gr/courses/MATH205Αρμονική Ανάλυση

Ηλεκτρονική σελίδα (2013): http://eclass.uoa.gr/courses/MATH287Σεμινάριο: Άλγεβρες Τελεστών

2006-2007,     2008-σήμεραΓραμμικοί Τελεστές

Ηλεκτρονική σελίδα: Γραμμικοί Τελεστές (712) και Θεωρία Τελεστών (ΘΕΜ13 & EΦΜ22)

Εισαγωγή στη Θεωρία Τελεστών (Προπτυχιακό).   Παροράματα εδώ.
Διατίθεται στους φοιτητές από τις εκδόσεις "Συμμετρία".Θεωρία Τελεστών (Μεταπτυχιακό)

Σημειώσεις Θεωρίας τελεστών (Μεταπτυχιακό): εδώ

Ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/MATH175


Απειροστικός Λογισμός Ι (2006-2007)

Απειροστικός Λογισμός ΙI (2006-2007)

Απειροστικός Λογισμός Ι (2002-2003)

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (2002-2003)


Σειρές Fourier και Ολοκλήρωμα Lebesgue (605)
(2009-2010)
(πρώην Πραγματική Ανάλυση ΙΙ)


Θεωρία Μέτρου

Ηλεκτρονική σελίδα (2015-2016): http://eclass.uoa.gr/courses/MATH136


Εισαγωγή στη Φασματική Θεωρία Αλγεβρών Banach (1999)

(Μερική Αναθεώρηση, 2019)


Τελευταία Ανανέωση: 8 Φεβρουαρίου 2019

Η σελίδα αυτή είναι (μονίμως...) υπό κατασκευήν!