Πραγματική Ανάλυση

Ηλεκτρονική σελίδα (2010-15): http://eclass.uoa.gr/courses/MATH244Μεταπτυχιακή Ανάλυση Ι

Ηλεκτρονική σελίδα (2009): http://eclass.uoa.gr/courses/MATH205Αρμονική Ανάλυση

Ηλεκτρονική σελίδα (2013): http://eclass.uoa.gr/courses/MATH287Σεμινάριο: Άλγεβρες Τελεστών

2006-2007,     2008-σήμεραΓραμμικοί Τελεστές

Ηλεκτρονική σελίδα: Γραμμικοί Τελεστές (712) και Θεωρία Τελεστών (ΘΕΜ.13) και Γραμμικοί Τελεστές (712)

Εισαγωγή στη Θεωρία Τελεστών (Προπτυχιακό).   Παροράματα εδώ.
Διατίθεται στους φοιτητές από τις εκδόσεις "Συμμετρία".Θεωρία Τελεστών (Μεταπτυχιακό)

Σημειώσεις Θεωρίας τελεστών (Μεταπτυχιακό): εδώ

Ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/MATH175


Απειροστικός Λογισμός Ι (2006-2007)

Απειροστικός Λογισμός ΙI (2006-2007)

Απειροστικός Λογισμός Ι (2002-2003)

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (2002-2003)


Σειρές Fourier και Ολοκλήρωμα Lebesgue (605)
(2009-2010)
(πρώην Πραγματική Ανάλυση ΙΙ)


Θεωρία Μέτρου

Ηλεκτρονική σελίδα (2015-2016): http://eclass.uoa.gr/courses/MATH136

Σημειώσεις από το μάθημα (2001-2002):   1. Ακολουθίες Μετρήσιμων συναρτήσεων  Postscript
2. O χώρος L1(X,A,μ) Postscript
3. On the Radon - Nikodym Theorem  (στα Αγγλικά) Postscript


Εισαγωγή στη Θεωρία Αλγεβρών Banach (1999)

(Μερική Αναθεώρηση, 2017)


Τελευταία Ανανέωση: 22 Απριλίου 2016

Η σελίδα αυτή είναι (μονίμως...) υπό κατασκευήν!