Πραγματική Ανάλυση

Ηλεκτρονική σελίδα (2010-15): http://eclass.uoa.gr/courses/MATH244Μεταπτυχιακή Ανάλυση Ι

Ηλεκτρονική σελίδα (2009): http://eclass.uoa.gr/courses/MATH205Αρμονική Ανάλυση

Ηλεκτρονική σελίδα (2013): http://eclass.uoa.gr/courses/MATH287Σεμινάριο: Άλγεβρες Τελεστών

2006-2007,     2008-σήμεραΓραμμικοί Τελεστές

Ηλεκτρονική σελίδα: Γραμμικοί Τελεστές (712) και Θεωρία Τελεστών (ΘΕΜ13 & EΦΜ22)

Εισαγωγή στη Θεωρία Τελεστών (Προπτυχιακό).   Παροράματα εδώ.
Διατίθεται στους φοιτητές από τις εκδόσεις "Συμμετρία".Θεωρία Τελεστών (Μεταπτυχιακό)

Σημειώσεις Θεωρίας τελεστών (Μεταπτυχιακό): εδώ

Ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος: http://eclass.uoa.gr/courses/MATH175


Απειροστικός Λογισμός Ι (2006-2007)

Απειροστικός Λογισμός ΙI (2006-2007)

Απειροστικός Λογισμός Ι (2002-2003)

Απειροστικός Λογισμός ΙΙ (2002-2003)


Σειρές Fourier και Ολοκλήρωμα Lebesgue (605)
(2009-2010)
(πρώην Πραγματική Ανάλυση ΙΙ)


Θεωρία Μέτρου

Ηλεκτρονική σελίδα (2015-2016): http://eclass.uoa.gr/courses/MATH136

Σημειώσεις από το μάθημα (2001-2002):   1. Ακολουθίες Μετρήσιμων συναρτήσεων  Postscript
2. O χώρος L1(X,A,μ) Postscript
3. On the Radon - Nikodym Theorem  (στα Αγγλικά) Postscript


Εισαγωγή στη Θεωρία Αλγεβρών Banach (1999)

(Μερική Αναθεώρηση, 2017)


Τελευταία Ανανέωση: 22 Απριλίου 2016

Η σελίδα αυτή είναι (μονίμως...) υπό κατασκευήν!