Τμήμα Μαθηματικών,
Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Πανεπιστημιούπολη,
157 84 AΘΗΝΑ
ΕΛΛΑΔΑ

Γραφείο: 305 (τρίτος όροφος, νέο κτίριο Τμήματος Μαθηματικών)
          Τηλέφωνο: 210 727 6316
          Γραμματεία Τομέα Μαθηματικής Ανάλυσης: 210 727 6397
          Fax: 210 727 6398

e-mail: akatavol math.uoa.gr