Η σελίδα των Αλγεβρών Τελεστών

Το φετεινό σεμινάριο (2022-23)


Το περσινό σεμινάριο (2021-22)


Το σεμινάριο 2020-21


Το σεμινάριο 2019-20


8o Θερινό Σχολείο Θεωρίας Τελεστών, Αθήνα 8 - 13 Ιουλίου, 2019


Το σεμινάριο 2018-19


7o Θερινό Σχολείο Θεωρίας Τελεστών, Αθήνα 9 - 14 Ιουλίου, 2018


Το σεμινάριο 2017-18


6o Θερινό Σχολείο Θεωρίας Τελεστών, Αθήνα 3 - 7 Ιουλίου, 2017


Το σεμινάριο 2016-17


5o Θερινό Σχολείο Θεωρίας Τελεστών, Αθήνα 26 - 30 Ιουλίου, 2016


Παρουσιάσεις Διπλωματικών Εργασιών
Ιούνιος 2016


Το σεμινάριο 2015-16


4o Θερινό Σχολείο Θεωρίας Τελεστών, Αθήνα 6 - 10 Ιουλίου, 2015


Το σεμινάριο 2014-15


Το σεμινάριο 2013-14


3o Θερινό Σχολείο Θεωρίας Τελεστών, Σάμος 8 - 12 Ιουλίου, 2013


Το σεμινάριο 2012-13


Θερινό Σχολείο Θεωρίας Τελεστών, Σάμος 23 - 28 Ιουλίου 2012

Το σεμινάριο 2011-2012


Θερινό Σχολείο - Συνέδριο Θεωρίας Τελεστών, Χίος 25 - 30 Ιουλίου 2011

Το σεμινάριο 2010-2011


Καλοκαιρινές διαλέξεις (Ιούλιος 2010)


Το σεμινάριο 2009-2010


Το σεμινάριο 2008-2009


Οι καλοκαιρινές διαλέξεις Ιουνίου - Ιουλίου 2008


Το σεμινάριο 2007-2008


Subalgebras of graph C*-algebras (σημειώσεις)

Καλοκαιρινές διαλέξεις στις Άλγεβρες Τελεστών
από τον Ηλία Γ. Κατσούλη και τον Stephen C. Power
16-20 Ιουλίου 2007.


Η Τάξη (φωτογραφίες από τον Steve Power)


e-mail