Ανακοίνωση

Το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίο Αιγαίου διοργανώνουν το Έβδομο Θερινό Σχολείο τη Θεωρία Τελεστών στην Αθήνα, από τις 9 ως τις 14 Ιουλίου 2018.
Το Σχολείο απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτορες και νέους ερευνητές και έχει σκοπό να παρουσιάσει την περιοχή της Θεωρίας Τελεστών καθώς και τη σχέση της με άλλες μαθηματικές περιοχές.

Οι θεματικές ενότητες του Σχολείου περιλαμβάνουν:

✓ Εισαγωγή στη Θεωρία Χώρων Τελεστών, Συστημάτων και Αλγεβρών Τελεστών (Operator Spaces, Operators Systems, Operator Algebras). Πλήρως θετικές απεικονίσεις, διάσπαση Kraus.
✓ Αναπαραστάσεις και πλήρως θετικές απεικονίσεις μεταξύ C* αλγεβρών, Θεώρημα του Stinespring, Θεώρημα επέκτασης του Arveson.
✓ Κλασικές και κβαντικές καταστάσεις. Σύνθετα (multipartite) κβαντικά συστήματα, τανυστικά γινόμενα. Διαπλεκόμενες καταστάσεις (entangled states), κλασικές και κβαντικές συσχετίσεις (correlations).
✓ Εντροπία σε κλασικά και κβαντικά συστήματα. Εντροπία von Neumann και Renyi. Εντροπία και διαπλεκόμενες καταστάσεις.
✓ Γεωμετρία στις μεγάλες διαστάσεις, συγκέντρωση του μέτρου, γεωμετρικές ιδιότητες του συνόλου των διαχωριζομένων καταστάσεων.
✓ Εισαγωγή στη Θεωρία Κλασικής και Κβαντικής Πληροφορίας. Συστήματα τελεστών και "μη-μεταθετική θεωρία γραφημάτων". Εισαγωγή στην (κβαντική) θεωρία μηδενικού σφάλματος (zero-error information theory).


Παράλληλα θα διεξαχθεί Workshop στην περιοχή. Προτεραιότητα θα δοθεί σε νέους ερευνητές.
Οι διαλέξεις θα γίνουν στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, στην Αμφιθέατρο 24 (2ος όροφος από την κεντρική είσοδο του Τμήματος Μαθηματικών).


Ομιλητές

M. Aνούσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δ. Γατζούρας, ΕΚΠA
Α. Γιαννόπουλος, ΕΚΠΑ
Ε. Κακαριάδης, Πανεπιστήμιο Newcastle UK
Α. Κατάβολος, ΕΚΠΑ
Ι.Γ. Τοντορώφ Queen's University Belfast, UK


Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους:
Μιχάλη Ανούση (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), mano@aegean.gr
Δ. Γατζούρα (ΕΚΠΑ), dgatzouras@math.uoa.gr
Αριστείδη Κατάβολο (ΕΚΠΑ), akatavol@math.uoa.gr

Αρχική -- Πρόγραμμα -- Περιλήψεις -- Συμμετέχοντες


Συμμετοχή

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 1 Ιουλίου.