Ἀρχιμανδρίτης Βασίλειος Ἰβηρίτης, ἡ διεισδυτικὴ ματιὰ στὴν Ὀρθοδοξία

Ὁ Γέρων Βασίλειος (Γοντικάκης) εἶναι πρώην ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῶν Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους.


Πανήγυρις Μεγίστης Λαύρας 2005Ἄρθρα στὸ ΒΗΜΑ τῆς Κυριακῆς


Πανήγυρις Μεγίστης Λαύρας 2005Ἄρθρα - Ὁμιλίες - Διάλογοι


Νεκτάριος ἐλάχιστος® ἐποίει. ©2006.