ΒΑΣΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ

Διδάσκων: Χρήστος Αθανασιάδης
Γραφείο: 135, x-6367
Ώρες Γραφείου: Δε, Πε 11-12
Email: caath AT math.uoa.gr

Ώρες Διδασκαλίας: Δε, Τε, Πα 9-11
Αίθουσα: ΑΜΦ23

Ανακοινώσεις του Τμήματος Μαθηματικών για φοιτητικά θέματα θα γίνονται προσωρινά εδώ (απαιτείται εγγραφή).

Στόχος του μαθήματος: Να επιτευχθεί εξοικείωση με αφηρημένες έννοιες της άλγεβρας, όπως εκείνες του δακτυλίου και της ομάδας, και ευχέρεια με βασικά παραδείγματα, όπως με τους δακτυλίους πολυωνύμων ή πινάκων και με τις κυκλικές και τις συμμετρικές ομάδες.

Βαθμολόγηση: Τελική εξέταση.

Συγγράμματα:

Ασκήσεις και Θέματα Εξετάσεων:

Επιπλέον ανακοινώσεις, ασκήσεις και πληροφορίες βρίσκονται στην ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.