Σεμινάριο 2019-2020


Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών - Functional Analysis and Operator Algebras


Δεύτερος Κύκλος: Διαδικτυακά Σεμινάρια! Second Period: Online Seminars!


In the difficult times we are going through, we will try to continue our seminars online.
Στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε τα σεμινάριά μας διαδικτυακά.

We will be co-organizing these online seminars with:
Τα διαδικτυακά αυτά σεμινάρια θα συνδιοργανώνουμε μαζί με τους :

D. Drivaliaris (Univ. of the Aegean), G.K. Eleftherakis (Univ. of Patras), Ε.T.A. Kakariadis (Newcastle University, UK) and E.G. Katsoulis (East Carolina University, USA).

Τα σεμινάρια θα γίνονται κάθε Παρασκευή στις 5μμ ώρα Ελλάδος μέσω της πλατφόρμας Zoom.
The seminars will take place
every Friday at 17:00 (Greek time) using the Zoom platform.

Connection instructions can be found here.
Οδηγίες σύνδεσης υπάρχουν εδώ.
Οι συντεταγμένες σύνδεσης για κάθε διάλεξη θα ανακοινώνεται κάθε φορά πιό κάτω.
Meeting ID for each lecture will be announced below.


The seminar is open to all interested persons. It is addressed mainly to postgraduate and advanced undergraduate students and researchers. We will try to make the presentations self-contained as far as possible.
Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους. Απευθύνεται κυρίως σε μεταπτυχιακούς και προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές. Θα προσπαθούμε οι παρουσιάσεις να είναι αυτοδύναμες στο μέτρο του δυνατού.

Οι διαλέξεις μπορούν να γίνονται στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά.
Talks can be in the Greek or the English language.


Lectures

Date and Time

Speaker

Title

Comments

 Thursday April 30, 17:00  

  E. Katsoulis, ECU

  Dilation theory in finite dimensions and matrix convexity (according to Μ.Ηartz and Μ. Lupini )

  Elias' notes
The Hartz-Lupini preprint

 Friday May 8, 17:00  

  D. Drivaliaris,
  U. Aegean

  The spectrum of the restriction to an invariant subspace

  abstract
slides

 Friday May 15, 17:00  

  E. Kakariadis,
  U. Newcastle, UK

  An application of Dilation Theory to the representation theory of semigroups

abstract
The Laca-Li preprint

 Friday May 22, 17:00  

  A. Eskenazis,
  U. Sorbonne, Fr.

  Η ανισότητα Brunn-Minkowski στον χώρο του Gauss
The Brunn-Minkowski inequality in Gauss space

  abstract
slides

 Friday May 29, 17:00  

 

  No Lecture

  Canadian Operator Symposium

 Friday June 5, 17:00  

  Ivan Todorov,
 Queen’s University Belfast, UK

  Non-local games: operator algebraic approaches

  abstract
 slides

 Friday June 12, 17:00  

  Vern Paulsen,
  University of Waterloo, Canada

  From Synchronous Games to the Connes Embedding Problem

  abstract
slides

 Friday June 19, 17:00  

  Dimitrios Andreou,
  University of Athens

  Duality for crossed products of operator spaces and the approximation property of Haagerup--Kraus

  abstract
slides

 Friday June 26, 17:00  

  Lefteris Kastis,
  University of Lancaster, UK

  The parabolic Algebra Revisited

  abstract
slides

 Friday July 3, 17:00  

Lyudmyla Turowska,
  Chalmers Univ. of Technology and Univ. of Gothenburg, Sweden

  Weighted Fourier algebras and Complexification

  abstract
slides

 Friday July 10, 17:00  

  Mehrdad Kalantar,
  University of Houston, USA

  Representation rigidity of subgroups and ideal structure of C*-algebras of quasi-regular representations

  abstract
slides


Πρώτος Κύκλος


Διοργανώνεται και φέτος διδακτικό και ερευνητικό σεμινάριο με γενικό θέμα

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών


Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές. Θα προσπαθούμε οι παρουσιάσεις να είναι αυτοδύναμες στο μέτρο του δυνατού.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν διάφορα θέματα, που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της Θεωρίας των Αλγεβρών Τελεστών με άλλους κλάδους της Ανάλυσης και των εφαρμογών της, όπως με την Αρμονική Ανάλυση και την Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας.

Προτάσεις από τους συμμετέχοντες είναι ευπρόσδεκτες!Προτεινόμενο πρόγραμμα


Διαλέξεις

Ημέρα - Ώρα - Αίθουσα

Ομιλητής

Τίτλος

Σχόλια

 Παρασκευή 11/10, 15:00, A32  

  Μ. Ανούσης

  Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες.

  (Αναβλήθηκε)

 Παρασκευή 18/10, 15:00, A32 

  Α. Κατάβολος

 Εισαγωγή στις άλγεβρες τελεστών.

  Περίληψη.
Διαφάνειες.

 Παρασκευή 25/10, 15:00, A31  

  Μ. Ανούσης

  Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες.

  Αναβάλλεται λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων
Περίληψη

 Παρασκευή 8/11, 15:00, A31  

  Μ. Ανούσης

  Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες.

  Περίληψη

 Δευτέρα 25/11, 15:00, A32 

  Α. Κατάβολος

  Εισαγωγή στα σταυρωτά γινόμενα αλγεβρών τελεστών.

 Περίληψη
Διαφάνειες

 Παρασκευή 29/11, 15:00, A31  

  Μ. Ανούσης

  Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες (2η διάλεξη).

  Αναβάλλεται λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων

 Δευτέρα 2/12, 15:00, A32 

  Α. Κατάβολος

  Εισαγωγή στα σταυρωτά γινόμενα αλγεβρών τελεστών (2η διάλεξη).

 Διαφάνειες

 Δευτέρα 9/12, 15:00, A32 

 Δ. Ανδρέου

 Δράσεις ομάδων σε άλγεβρες τελεστών και σταυρωτά γινόμενα.

 Περίληψη

 Παρασκευή 13/12, 15:00, A31  

  Μ. Ανούσης

  Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες (2η διάλεξη).

  Περίληψη

 Πέμπτη 19/12, 14:00, Γ31 

 Η. Κατσούλης

 Hyperrigidity and the Hao-Ng isomorphism.

 Περίληψη

 Πέμπτη 19/12, 15:00, Γ31 

  E. Κακαριάδης

 Equivalences of C*-correspondences and their impact on the associated Cuntz-Pimsner algebras.

 Περίληψη

 Παρασκευή 17/1, 15:00, A31 

  Α. Γιαννόπουλος

 Υπερσυσταλτότητα και εκτιμήσεις αποκλίσεων για κυρτές θετικά ομογενείς συναρτήσεις.

 Περίληψη

 Παρασκευή 24/1, 15:00, A31 

  Α. Γιαννόπουλος

 Υπερσυσταλτότητα και εκτιμήσεις αποκλίσεων για κυρτές θετικά ομογενείς συναρτήσεις. (Δεύτερη διάλεξη)

 

 Παρασκευή 31/1, 13:00, A31 

  Α. Γιαννόπουλος

 Υπερσυσταλτότητα και κάτω εκτιμήσεις αποκλίσεων σε χώρους με νόρμα. (Hypercontractivity and lower deviation estimates in normed spaces)(Τρίτη διάλεξη)

 Περίληψη

 Παρασκευή 21/2, 15:00, A32 

 Μ. Ανούσης

 Amenability και άλγεβρες Banach

  Αναβάλλεται

 Παρασκευή 28/2, 15:00, Γ 31 ή A32 

 Α. Κατάβολος

 Δυναμικά συστήματα, ημι-σταυρωτά γινόμενα
και το ριζικό τους.

 Περίληψη
Διαφάνειες

 Παρασκευή 6/3, 15:00, A32 

 Μ. Ανούσης

 Amenability και άλγεβρες Banach

  Περίληψη

 Παρασκευή 13/3, 15:00, A32  

 Α. Κατάβολος

 Δυναμικά συστήματα, ημι-σταυρωτά γινόμενα
και το ριζικό τους. (Δεύτερη διάλεξη)

 Δείτε και τη μόνιμη σελίδα των Αλγεβρών Τελεστών