Σεμινάριο 2019-2020


Διοργανώνεται και φέτος διδακτικό και ερευνητικό σεμινάριο με γενικό θέμα

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών


Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές. Θα προσπαθούμε οι παρουσιάσεις να είναι αυτοδύναμες στο μέτρο του δυνατού.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν διάφορα θέματα, που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της Θεωρίας των Αλγεβρών Τελεστών με άλλους κλάδους της Ανάλυσης και των εφαρμογών της, όπως με την Αρμονική Ανάλυση και την Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας.

Προτάσεις από τους συμμετέχοντες είναι ευπρόσδεκτες!Προτεινόμενο πρόγραμμα


Διαλέξεις


Ημέρα - Ώρα - Αίθουσα
Ομιλητής
Τίτλος
Σχόλια

 Παρασκευή 11/10, 15:00, A32  

  Μ. Ανούσης

  Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες.

  (Αναβλήθηκε)

 Παρασκευή 18/10, 15:00, A32 

  Α. Κατάβολος

 Εισαγωγή στις άλγεβρες τελεστών.

  Περίληψη.
Διαφάνειες.

 Παρασκευή 25/10, 15:00, A31  

  Μ. Ανούσης

  Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες.

  Αναβάλλεται λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων
Περίληψη

 Παρασκευή 8/11, 15:00, A31  

  Μ. Ανούσης

  Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες.

  Περίληψη

 Δευτέρα 25/11, 15:00, A32 

  Α. Κατάβολος

  Εισαγωγή στα σταυρωτά γινόμενα αλγεβρών τελεστών.

 Περίληψη
Διαφάνειες

 Παρασκευή 29/11, 15:00, A31  

  Μ. Ανούσης

  Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες (2η διάλεξη).

  Αναβάλλεται λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων

 Δευτέρα 2/12, 15:00, A32 

  Α. Κατάβολος

  Εισαγωγή στα σταυρωτά γινόμενα αλγεβρών τελεστών (2η διάλεξη).

 Διαφάνειες

 Δευτέρα 9/12, 15:00, A32 

 Δ. Ανδρέου

 Δράσεις ομάδων σε άλγεβρες τελεστών και σταυρωτά γινόμενα.

 Περίληψη

 Παρασκευή 13/12, 15:00, A31  

  Μ. Ανούσης

  Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες (2η διάλεξη).

  Περίληψη

 Πέμπτη 19/12, 14:00, Γ31 

 Η. Κατσούλης

 Hyperrigidity and the Hao-Ng isomorphism.

 Περίληψη

 Πέμπτη 19/12, 15:00, Γ31 

  E. Κακαριάδης

 Equivalences of C*-correspondences and their impact on the associated Cuntz-Pimsner algebras.

 Περίληψη

 Παρασκευή 17/1, 15:00, A31 

  Α. Γιαννόπουλος

 Υπερσυσταλτότητα και εκτιμήσεις αποκλίσεων για κυρτές θετικά ομογενείς συναρτήσεις.

 Περίληψη

 Παρασκευή 24/1, 15:00, A31 

  Α. Γιαννόπουλος

 Υπερσυσταλτότητα και εκτιμήσεις αποκλίσεων για κυρτές θετικά ομογενείς συναρτήσεις. (Δεύτερη διάλεξη)

 
Δείτε και τη μόνιμη
σελίδα των Αλγεβρών Τελεστών