Σεμινάριο 2019-2020


Διοργανώνεται και φέτος διδακτικό και ερευνητικό σεμινάριο με γενικό θέμα

Συναρτησιακή Ανάλυση και Άλγεβρες Τελεστών


Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές. Θα προσπαθούμε οι παρουσιάσεις να είναι αυτοδύναμες στο μέτρο του δυνατού.

Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν διάφορα θέματα, που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση της Θεωρίας των Αλγεβρών Τελεστών με άλλους κλάδους της Ανάλυσης και των εφαρμογών της, όπως με την Αρμονική Ανάλυση και την Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας.

Προτάσεις από τους συμμετέχοντες είναι ευπρόσδεκτες!Προτεινόμενο πρόγραμμα


Διαλέξεις


Ημέρα - Ώρα - Αίθουσα
Ομιλητής
Τίτλος
Σχόλια

 Παρασκευή 11/10, 15:00, A32  

  Μ. Ανούσης

  Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες

  (Αναβλήθηκε)

 Παρασκευή 18/10, 15:00, A32 

  Α. Κατάβολος

 Εισαγωγή στις άλγεβρες τελεστών.

  Περίληψη.
Διαφάνειες.

 Παρασκευή 25/10, 15:00, A31  

  Μ. Ανούσης

  Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες

  Αναβάλλεται λόγω φοιτητικών κινητοποιήσεων
Περίληψη

 Παρασκευή 8/11, 15:00, A31  

  Μ. Ανούσης

  Ύπαρξη αναλλοίωτων μέσων σε ομάδες

  Περίληψη
Δείτε και τη μόνιμη
σελίδα των Αλγεβρών Τελεστών