Ιστοσελίδα Κ. Γεωργίου


Go to content

Συγγραφή

Εκπαιδευτικό Έργο

English


Συγγραφή Εργαστηριακών Ασκήσεων

1. Φυσιολογία Φυτών (Βοτανική ΙΙΙ)
·
Φύτρωση και λήθαργος σπερμάτων
· Φυτοορμόνες και φυτική αύξηση
· Φωτοτροπισμός
2. Αναπτυξιακή Φυσιολογία Φυτών (Φυσιολογία Φυτών ΙΙ)
·
Καμπύλη δόσης-αντίδρασης στη φωτομορφογένεση
· Φάσμα δράσης
3. Οικοφυσιολογία Φυτών
· Όργανα παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών
· Επεξεργασία μετεωρολογικών δεδομένων


Συγγραφή Σημειώσεων για τα μαθήματα

1. Φυσιολογία Φυτών (Βοτανική ΙΙΙ), 1984, (40 σελ.)
·
Βλαστητική αύξηση
· Κινήσεις αύξησης
· Βιολογικοί ρυθμοί
· Αναπαραγωγική αύξηση
2. Αναπτυξιακή Φυσιολογία Φυτών (Φυσιολογία Φυτών ΙΙ), 1985, (120 σελ.)
·
Φωτομορφογένεση
· Φωτοτροπισμός, Βαροτροπισμός
3. Οικοφυσιολογία Φυτών, 1991, (62 σελ.)
·
Το φυσικό περιβάλλον των φυτών - Θερμοκρασία, Φως
· Οικοφυσιολογία απειλουμένων φυτών – Βιολογία διατήρησης


Συγγραφή σε σύγγραμμα

Εισαγωγή στο Φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, Τόμος Α, Το φυσικό Περιβάλλον (1999). ISBN 960-538-048-X
·
Κεφάλαιο 5. Χλωρίδα και Βλάστηση σελ. 275 - 323
Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών: «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων, και κτηρίων» και «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός έργων υποδομής», Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα

Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Έργο | Ερευνητικό Έργο | Δημοσιεύσεις | Δραστηριότητες | Επικοινωνία | Site Map


| kgeorghi@biol.uoa.gr

Back to content | Back to main menu