Ιστοσελίδα Κ. Γεωργίου


Go to content

Διοικητικές Θέσεις

Δραστηριότητες

English


1. Μέλος της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας (συνήθως εναλλάξ κάθε χρόνο από το 1982 μέχρι σήμερα).

2. Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Βιολογίας στη Σύγκλητο (1983-1985).

3. Μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Τμήματος Βιολογίας (1986-1987).

4. Μέλος της Επιτροπής Ωρολογίου Προγράμματος του Τμήματος Βιολογίας (1988-1989 και 1991-1992).

5. Μέλος της Επιτροπής Απογραφής Εργαστηριακών Ασκήσεων του Τμήματος Βιολογίας (1997-1998).

6. Μέλος της Επιτροπής του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου Αθηνών (1999-2000).

7. Μέλος της Επιτροπής Κτηρίων Τμήματος Βιολογίας (1999-2000).

8. Μέλος της Επιτροπής Πρασίνου του Πανεπιστημίου Αθηνών (2001-2002).

9. Εκπρόσωπος του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Βιολογίας στη Σύγκλητο (2003-2005).

Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Έργο | Ερευνητικό Έργο | Δημοσιεύσεις | Δραστηριότητες | Επικοινωνία | Site Map


| kgeorghi@biol.uoa.gr

Back to content | Back to main menu