Ιστοσελίδα Κ. Γεωργίου


Go to content

Αυτοτελείς Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

English


1. Γεωργίου Κ. (1981). Φυτοχρωμικός έλεγχος της φύτρωσης σκοτοφυτρωτικών αχαινίων μαρουλιού (Lactuca sativa L. cv. Grand Rapids). Διδακτορική Διατριβή. Πανεπιστήμιο Αθηνών. 156 σελ.

2.
Georghiou K., Delipetrou P. (2000). Database «Chloris»: Endemic, rare, threatened and protected plants of Greece. Synonyms, distribution, conservation and protection status, biology, ecology, bibliography. University of Athens. Electronic Datadase in ORACLE for WINDOWS 95/98 or WINDOWS NT.

3.
Γεωργίου Κ., Δεληπέτρου Π. (2001). Απειλούμενα ενδημικά είδη χλωρίδας στη Νότια Ελλάδα. Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακό Ταμείο, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Ηράκλειο. 367 σελ.

Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Έργο | Ερευνητικό Έργο | Δημοσιεύσεις | Δραστηριότητες | Επικοινωνία | Site Map


| kgeorghi@biol.uoa.gr

Back to content | Back to main menu