Ιστοσελίδα Κ. Γεωργίου


Go to content

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά

Δημοσιεύσεις

English


1. Tselas S. K.,
Georghiou K., Thanos C. A. (1979). Anthocyanin formation in maize roots. Plant Science Letters, 16:81 - 86.

2. Psaras G.,
Georghiou K., Mitrakos K. (1981). Red light-induced endosperm preparation for radicle protrusion of lettuce embryos. Botanical Gazette, 142:13 - 18.

3.
Georghiou K., Thanos C. A., Tafas T. P., Mitrakos K. (1982). Tomato seed germination. Osmotic pretreatment and far red inhibition. Journal of Experimental Botany, 33:1068 - 1075.

4.
Georghiou K., Thanos C. A. (1983). Phytochrome control of skotodormancy release in Grand Rapids lettuce achenes. Physiologia Plantarum, 57:352 - 356.

5.
Georghiou K., Psaras G., Mitrakos K. (1983). Lettuce endosperm structural changes during germination under different light, temperature, and hydration conditions. Botanical Gazette, 144:207 - 211.

6. Psaras G.,
Georghiou K. (1983). Gibberellic acid induced structural alterations in the endosperm of germinating Lactuca sativa L. achenes. Zeitschrift fur Pflanzenphysiologie, 112:15 - 19.

7. Mitrakos K.,
Georghiou K., Psaras G. (1985). SAN 9789: A seed dormancy releasing chemical. Journal of Plant Physiology, 119:201 - 208.

8.
Georghiou K., Tselas S. K., Thanos C. A. (1987). Phytochrome activation and osmoconditioning of tomato seeds. Plant Physiology (Life Science Advances), 6:93 - 97.

9.
Georghiou K., Thanos C. A., Passam H. C. (1987). Osmoconditioning as a means of counteracting the ageing of pepper seeds during high-temperature storage. Annals of Botany, 60:279 - 285.

10. Thanos C. A.,
Georghiou K. (1988). Osmoconditioning enhances cucumber and tomato seed germinability under adverse light conditions. Israel Journal of Botany, 37:1 - 10.

11. Thanos C. A.,
Georghiou K. (1988). On the mechanism of skotodormancy induction in Grand Rapids lettuce (Lactuca sativa L.) seeds. Journal of Plant Physiology, 133:580 - 584.

12. Thanos C. A.,
Georghiou K. (1988). Ecophysiology of fire-stimulated seed germination in Cistus incanus ssp. creticus (L.) Heywood and C. salvifolius L. Plant Cell Environment, 11:841 - 849.

13. Passam H. C., Karavites P. I., Papandreou A. A., Thanos C. A.,
Georghiou K. (1989). Osmoconditioning of seeds in relation to growth and fruit yield of aubergine, pepper, cucumber and melon in unheated greenhouse cultivation. Scientia Horticulturae, 38:207 - 216.

14. Thanos C. A.,
Georghiou K., Passam H. C. (1989). Osmoconditioning and ageing of pepper seeds during storage. Annals of Botany, 63:65 - 69.

15. Thanos C. A.,
Georghiou K., Skarou F. (1989). Glaucium flavum seed germination - An ecophysiological approach. Annals of Botany, 63:121 - 130.

16.
Georghiou K., Kendrick R. E. (1991). The germination characteristics of phytochrome-deficient aurea mutant tomato seeds. Physiologia Plantarum, 82:127-133.

17. Thanos C. A., Georghiou K., Douma D. G., Marangaki C. J. (1991). Photoinhibition of seed germination in Mediterranean maritime plants. Annals of Botany, 68:469 - 475.

18. Thanos C. A.,
Georghiou K., Kadis C., Pantazi C. (1992). Cistaceae: A plant family with hard seeds. Israel Journal of Botany, 41:251 - 263.

19. Thanos C. A.,
Georghiou K., Delipetrou P. (1994). Photoinhibition of seed germination in the maritime plant Matthiola tricuspitata, Annals of Botany, 73:639 - 644.

20. Ververis C.,
Georghiou K., Christodoulakis N., Santas P., Santas R. (2004). Fiber dimensions, lignin and cellulose content of various plant materials and their suitability for paper production. Industrial Crops and Products, 19:245 - 254.

21. Karavas Ν.,
Georghiou K., Arianoutsou M., Dimopoulos D. (2005). Vegetation and sand characteristics influencing nesting activity of Caretta caretta on Sekania beach. Biological Conservation, 121:177 - 188.

22. Ververis C.,
Georghiou K., Danielidis D., Hatzinikolaou D.G., Santas P., Santas R., Corteli V. (2007). Cellulose, hemicelluloses, lignin and ash content of some organic materials and their suitability for use as paper pulp supplements. Bioresource Technology, 98:296-301.

Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Έργο | Ερευνητικό Έργο | Δημοσιεύσεις | Δραστηριότητες | Επικοινωνία | Site Map


| kgeorghi@biol.uoa.gr

Back to content | Back to main menu