Ιστοσελίδα Κ. Γεωργίου


Go to content

Άρθρα σε Βιβλία ή Τόμους Πρακτικών

Δημοσιεύσεις

English


1. Peters J. L., Wesselious J. C.,
Georghiou K. C., Kendrick R. E., Van Tuinen A., Koornneef M. (1991). The physiology of photomorphogenetic tomato mutants. In: Thomas B., Johnson C. B. (eds). Phytochrome properties and biological action,. Pp. 237 - 247 NATO ASI Series H: Cell Biology, Vol. 50.

2. Kadis C. C.,
Georghiou K. (1993). The germination physiology of the endangered plants of Cyprus, Alyssum akamasicum and Origanum cordifolium. In: Come D., Corbineau F. (eds). Fourth International Workshop on Seeds. Basic and Applied Aspects of Seed Biology, Vol. 2 pp. 461 - 465, ASFIS, Paris.

3. Delipetrou P.,
Georghiou K., Thanos C. A. (1993). Photoinhibition of germination in the maritime plant Brassica tournefortii. In: Come D., Corbineau F. (eds). Fourth International Workshop on Seeds. Basic and Applied Aspects of Seed Biology, Vol. 2 pp. 473 - 478, ASFIS, Paris.

4. Iatrou G., Kokkini S.,
Georghiou K., Bazos I. (1996). Plant species of Annex II to Directive 92/43/EEC, encountered in Greece. In: Dafis S., Papastergiadou E., Georghiou Κ., Babalonas D., Georgiades Th., Papageorgiou M., Lazaridou Th., Tsiaoussi V. (eds). Directive 92/43/EEC. The Greek «Habitat» project NATURA 2000: An overview. Pp 439 - 467. The Goulandris Natural History Museum – Greek Biotope / Wetland Centre.

5. Kokkini S., Iatrou G.,
Georghiou K., Artellari P., Bazos I., Georgiadis Th., Georgiou O., Drossos E., Hanlidou E., Karousou R., Krigas N., Kypriotakis Z., Tzanoudakis D. (1996). Other important plant species. In: Dafis S., Papastergiadou E., Georghiou Κ., Babalonas D., Georgiades Th, Papageorgiou M., Lazaridou Th., Tsiaoussi V. (Eds). Directive 92/43/EEC. The Greek «Habitat» project NATURA 2000: An overview. Pp 468 - 486. The Goulandris Natural History Museum – Greek Biotope / Wetland Centre.

6. Καδής Κ. Χ.,
Γεωργίου Κ. (1997). Διατήρηση ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών της κυπριακής χλωρίδας. Στο: Φαρμακευτικά και Αρωματικά φυτά. Σελ. 331 - 339. Πολιτιστικό Τεχνολογικού Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Αθήνα.

7. Hadjichambis Ch. A., Della A., Paraskeva-Hadjichambi D.,
Georghiou K., Dimopoulos P. (2004). Flora of the sand dune ecosystems of Cyprus. In: Arianoutsou, M. & Papanastasis, V. P. (Eds) Proceedings 10th MEDECOS Conference, 7 p. Rhodes, Greece, Millpress, Rotterdam.

8.
Georghiou K., Delipetrou P. (2005). The Aegean islands in the European ecological network “NATURA 2000”. In: Karamanos, A. J., Thanos, C. A. (Eds.) Biodiversity and Natural Heritage in the Aegean. Proceedings of the International Conference “Theophrastus 2000”. Pp 197 – 212. Agricultural University of Athens, Athens.

9. Chimonidou D., Vlahos J. C., Odysseos M.,
Georghiou K., Della A. (2005). Evaluation of species from Cyprus flora for sustainable use in commercial floriculture. In: Tombolato A.F.C. & Dias – Tagliacozzo (Eds) Proceedings V. I. S. on New Floriculture Crops. Acta Hort. 683:111-119.

10. Γεωργίου Κ., Χριστοδούλου Χ.Σ., Κυριάκου Θ. (2007). Alyssum akamasicum B. L. Burtt. Στο: Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Χ. Σ., Δεληπέτρου Π., Γεωργίου Κ. (Επιμ. Έκδ.). Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Σελ. 94. Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία.

11.
Παπαχριστοφόρου Τ. Θ., Γεωργίου Κ. (2007). Centaurea akamantis T. Georgiadis & Hadjik. Στο: Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Χ. Σ., Δεληπέτρου Π., Γεωργίου Κ. (Επιμ. Έκδ.). Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Σελ. 154-155. Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία.

12.
Γεωργίου Κ., Καΐλης Κ., Παπασάββας Κ. (2007). Pinguicula crystallina Sm. Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Χ. Σ., Δεληπέτρου Π., Γεωργίου Κ. (Επιμ. Έκδ.). Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Σελ. 328-329. Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία.

13. Παπαχριστοφόρου Τ. Θ.,
Γεωργίου Κ. (2007) Ranunculus kykkoensis Meikle. Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Χ. Σ., Δεληπέτρου Π., Γεωργίου Κ. (Επιμ. Έκδ.). Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Σελ. 340. Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία.

14. Politi P.I., Arianoutsou M., and
Georghiou K. (2007). Aspects of reproductive biology of the Greek fir (Abies cephalonica L.) in the Mt. Aenos National Park (Greece). In: Rokich D. et al (Eds) Conference Proceedings MEDECOS XI, Pp. 191-192, Perth, Australia.

15. Thanos C.A., Fournaraki C.,
Georghiou K., Dimopoulos P., Bergmeier E. (2007). The establishment, monitoring and management of a pilot network of micro-reserves in western Crete for the conservation of European threatened plants (CRETAPLANT Project, EU-LIFE). In: Rokich D. et al (Eds) Conference Proceedings MEDECOS XI, Pp. 249-250, Perth, Australia.

16. Θάνος Κ. Α., Δημόπουλος Π.,
Bergmeier E., Γεωργίου Κ., Φουρναράκη Χ. (2007). Παρακολούθηση Φυτικών Ειδών Κοινοτικής Προτεραιότητας στα Μικρο-Αποθέματα Φυτών της Δυτικής Κρήτης (CRETAPLANT - LIFE04NAT_GR_000104). Στο: Δημόπουλος Π. και συν. (Επιμ. Έκδ.) Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Σελ. 136-142. Ιωάννινα.

17. Ανδρέου Μ., Δεληπέτρου Π.,
Γεωργίου Κ. (2007). Παρακολούθηση 4 Φυτικών Ειδών Προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Κύπρο: Σχεδιασμός και Εφαρμογή. Στο: Δημόπουλος Π. και συν. (Επιμ. Έκδ.) Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Σελ. 34-39. Ιωάννινα.

18. Τσιρούκης Α.
, Γεωργίου Κ., Βέργιος Σ., Θάνος Κ. Α. (2007). Η Κατάσταση Διατήρησης της Ιπποκαστανιάς (Aesculus hippocastanum L.). Στο: Δημόπουλος Π. και συν. (Επιμ. Έκδ.) Οικολογία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας. Σελ. 400-406. Ιωάννινα.

19. Brofas G., Trigas P.,Mantakas G., Karetsos G., Thanos C.A.,
Georghiou K., Mermiris Chr. (2007). Rehabilitation of disturbed areas by mining activities in high floristic diversity areas: the case of Mt Giona. 3rd International Conference on Sustainable Development Indicators in the Minerals Industry. Milos Greece. Pp. 261-266, Heliotopos Publications.

20. Delipetrou P., Makhzoumi J., Dimopoulos P., Georghiou K. (2008). Chapter 9, Cyprus. In: Vogiatzakis I.N.; Pungetti G.; Mannion A.M. (Eds.). Mediterranean Island Landscapes Natural and Cultural Approaches, Section II: The Mediterranean Islands. Springer. ISBN-10: 1-4020-5063-1. Pp 171-205. Springer.

Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Έργο | Ερευνητικό Έργο | Δημοσιεύσεις | Δραστηριότητες | Επικοινωνία | Site Map


| kgeorghi@biol.uoa.gr

Back to content | Back to main menu