Ιστοσελίδα Κ. Γεωργίου


Go to content

Άλλες Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις

English


1.
Γεωργίου Κ. (1995). Η νησιωτική Ελλάδα (Αιγαίο - Κρήτη) στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Φύση 2000, Τριμηνιαία Έκδοση του Προγράμματος Οικοτόπων στην Ελλάδα. 2:4. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων, Θεσσαλονίκη.

2.
Γεωργίου Κ. (1995). Ανάλυση της βιοποικιλότητας των προτεινομένων προς ένταξη περιοχών στο δίκτυο «ΦΥΣΗ 2000»: Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, νησιά Αιγαίου και Κρήτη. NATURA 2000. Η εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα, WWF Ελλάς, σ. 50-59, Αθήνα.

3. Bergmeier E., Δημόπουλος Π.,
Γεωργίου Κ. (1998). Γαύδος-Γαυδοπούλα. Το νοτιότερο νησί της Ευρώπης αλλάζει. Οιωνός (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία). 7: 27-29.

4.
Γεωργίου Κ. (1998). Το Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 στην Κύπρο. Αμφίβιον, 23:4-5. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη.

5.
Γεωργίου Κ. (1999). Η πρόοδος του έργου ΦΥΣΗ 2000 στην Κύπρο. Αμφίβιον, 28:8-9. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων – Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη.

6. Delipetrou P.,
Georghiou K. (2000). Notes on the flora and vegetation of the Aegean islands of: Santorini, Myconos, Patmos, Rhodes, Crete (Irakleion) with emphasis on endemic, rare, threatened and protected plants. 16th International Diatom Symposium, Department of Ecology & Systematics.

7.
Γεωργίου Κ. (2001). Η νήσος Κέα: Χλωρίδα και βλάστηση, Η Καθημερινή, Επτά Ημέρες. Κυριακή 8 Ιουλίου 2001. σελ. 22, Αθήνα.

Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Έργο | Ερευνητικό Έργο | Δημοσιεύσεις | Δραστηριότητες | Επικοινωνία | Site Map


| kgeorghi@biol.uoa.gr

Back to content | Back to main menu