Ιστοσελίδα Κ. Γεωργίου


Go to content

Ερευνητικά Προγράμματα

Ερευνητικό Έργο

English


Επιστημονικός Υπεύθυνος

1. Οικοφυσιολογική μελέτη της φύτρωσης των σπερμάτων ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Κυπριακής Χλωρίδας (1989 - 93).

2. Οικοφυσιολογική μελέτη της φύτρωσης των σπερμάτων των αυστηρώς προστατευομένων φυτών της Κυπριακής Χλωρίδας (1993 - 94).

3. Διατήρηση και προστασία των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Κυπριακής χλωρίδας (1992 - 95).
· Ίδρυμα "Α. Γ. Λεβέντης" (Δύο τριετείς υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών (Π. Δεληπέτρου, Κ. Καδής)

4. Διατήρηση και προστασία των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας: Μελέτη της φυσιολογίας της φύτρωσης, δημιουργία βάσης δεδομένων και ίδρυση τράπεζας σπερμάτων (1993 - 95).

5. Προτάσεις οριοθέτησης και ρύθμισης δραστηριοτήτων και χρήσεων στο Δέλτα Σπερχειού (1997 - 98).

6. Διατήρηση των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Στερεάς Ελλάδας (1997 - 98).

7. Βάση δεδομένων των ενδημικών, υπενδημικών, σπάνιων απειλούμενων και προστατευόμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας - ΧΛΩΡΙΣ (1998 - 2000).

8. Special areas of conservation (Directive 92/43/EEC) in Cyprus (1999 - 2002).

9. Αναγνώριση και περιγραφή των τύπων οικοτόπων σε περιοχές ενδιαφέροντος για τη διατήρηση της φύσης, Ομάδα 3 (66 περιοχές) (1999 - 2000).

10. Παραγωγή χαρτιού από εναλλακτικές πηγές πρώτων υλών (1999 - 2001).

11. Επισκόπηση της κατάστασης των χερσαίων οικοσυστημάτων (χλωρίδα και πανίδα) των νήσων Άνδρου, Τήνου και Μυκόνου (2000 - 01).

12. Παρακολούθηση και καταγραφή του πληθυσμού του φυτικού είδους προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
Bupleurum capillare στον Παρνασσό και την Γκιόνα (2003 - 04).

13. Ανάδειξη και προστασία των ενδημικών, σπάνιων, απειλούμενων και προστατευόμενων φυτών της Πανεπιστημιόπολης (2003 - 04).

14. Conservation management in NATURA 2000 sites of Cyprus (2004 - 08).


15. Ετοιμασία Διαχειριστικών σχεδίων για τις περιοχές «Σκούλλη» και «Αλυκος ποταμός – Αγιος Σωζόμενος» (2006 - 07).

16. Βιολογία Διατήρησης 4 φυτικών ειδών προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ (2006 - 08).

17. Βιολογία Διατήρησης των φυτικών ειδών προτεραιότητας (Οδηγία 92/43/ΕΟΚ)
Veronica oetaea L.-E. Gustavsson και Globularia stygia Orph. Ex Boiss. (2006 - 07).


Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας

1. Invenτory, Identification, Evaluation and Mapping of the Habitat Types and Flora and Fauma Species in Greece (Directive 92/43/EEC) (1994 - 96).

· Περιοχές ευθύνης: Αττική, Στερεά, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη

2. Conservation and Management of sites of Community Importance in Greece (Directive 92/43/EEC) (1996 - 97).
· Πλήρης Εκπόνηση Ειδικού Διαχειριστικού Σχεδίου της περιοχής: Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού - Μαλιακός κόλπος

3. Διερεύνηση των δυνατοτήτων ειδών της αυτοφυούς χλωρίδας για την αποκατάσταση της βλάστησης επιφανειών διαταραγμένων από εξορυκτικές δραστηριότητες (2000 - 03).

4. Το Κόκκινο βιβλίο της Κυπριακής χλωρίδας (2002 - 06).

5. Αξιοποίηση ενδημικών ειδών της Κυπριακής χλωρίδας στην εμπορική ανθοκομία. (2002 - 05).

6. Εύτρωτοι οικότοποι της Κύπρου: Αναγνώριση, περιγραφή, αξιολόγηση, χαρτογραφική απεικόνιση, προτάσεις διαχείρισης για τη διατήρησή τους (2002 - 04).

7. Αξιοποίηση της ντόπιας τριανταφυλλιάς του Αγρού μέσω διασταυρώσεων με υβρίδια τσαγιού, με στόχο την προσπάθεια μεταφοράς του αρώματος (2003 - 05).

8. Διερεύνηση των δυνατοτήτων για την αποκατάσταση της βλάστησης επιφανειών διαταραγμένων από εξορυκτικές δραστηριότητες σε μεγάλα υψόμετρα και σε δυσμενείς ξηροθερμικές συνθήκες και παράλληλη διαχρονική διερεύνηση της συμπεριφοράς των ειδών που χρησιμοποιούνται στις υδροσπορές (2005 - 10).


Ερευνητής

1. Ωσμοβελτίωση σπόρων κηπευτικών και βαμβακιού (1984 - 86).

2. Δημιουργία Ενιαίου Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Έρευνας στην περιοχή Λίμνης Ν. Πλαστήρα (1993 - 96).

3. Modelling, vegetation dynamics and degradation in Mediterranean ecosystens - MODMED (1994 - 97).

4. Light and chemical signals in seed germination and ecosystem regeneration (1996 - 97).

5. The Mediterranean monk seal in Greece: Conservation in Action (1997 - 98).

6. New approaches for improving vegetation in far degraded Mediterranean ecosystems (1997 - 1998).

7. LUCIFER Οικολογία της φωτιάς και ενδημικά είδη (1996 - 2000).

8. ARCHI-MED. Action 2.1: Protection of the threatened endemic species in South and Eastern Mediterranean (1999 - 2001).

9. Εισαγωγή ενδημικών, σπανίων και απειλουμένων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας στον Βοτανικό Κήπο Ιουλίας και Αλεξάνδρου Ν. Διομήδους: Συλλογή και φύτρωση σπερμάτων, ανάπτυξη φυταρίων (1999 - 2000).

10. Φύτευση δωμάτων – εγκατάσταση πρασίνου σε δύο δημόσια κτήρια στην Αθήνα (2002 - 2003).

11. Καταγραφή πληθυσμών, παρακολούθηση και προστασία τριών φυτικών ειδών προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στα Λευκά Όρη (GR 4340008) (2003 - 2004).

12. CRETAPLANT. A Pilot Network of Plant Micro - Reserves in Western Crete (2004 - 2007).


13. ENSCONET. European Native Seed Conservation Network (2004 - 2009).


14. DAISIE. Delivering Alien Invasive Species Inventories in Europe (2005 - 2007).


15. Διατήρηση της φυτοποικιλότητας του Υμηττού – Τράπεζα Σπερμάτων (Γενετικού Υλικού) ΕΚΠΑ (2005-2006).


Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Έργο | Ερευνητικό Έργο | Δημοσιεύσεις | Δραστηριότητες | Επικοινωνία | Site Map


Sub-Menu:


| kgeorghi@biol.uoa.gr

Back to content | Back to main menu