Ιστοσελίδα Κ. Γεωργίου


Go to content

Ερευνητικές Εκθέσεις - Αναφορές

Δημοσιεύσεις

English


1. Θάνος Κ. Α.,
Γεωργίου Κ., Βρεττού Σ., Πάσσαμ Χ., Τσελάς Σ. (1986). Ωσμοβελτίωση σπόρων κηπευτικών φυτών και βαμβακιού. Τελική Έκθεση (115 σελ.). Γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα.

2.
Γεωργίου Κ., Θάνος Κ. Α., Σκορδίλης Α., Δεληπέτρου Π., Δασκαλάκου, Ε., Καδής Κ. (1991). Οικοφυσιολογική μελέτη της φύτρωσης ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Κυπριακής Χλωρίδας. Έκθεση Προόδου (102 σελ.). Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

3.
Γεωργίου Κ. (1994). Οικοφυσιολογική μελέτη της φύτρωσης ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Κυπριακής Χλωρίδας. Ερευνητική Έκθεση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

4.
Γεωργίου Κ., Καδής Κ. (1995). Οικοφυσιολογική μελέτη της φύτρωσης των σπερμάτων των αυστηρώς προστατευομένων φυτών της Κυπριακής χλωρίδας. Ερευνητική Έκθεση. Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.

5.
Γεωργίου Κ. (1996). Διατήρηση και προστασία των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας: Μέρος Α. Μελέτη της φυσιολογίας της φύτρωσης, δημιουργία βάσης δεδομένων και ίδρυση τράπεζας σπερμάτων (81 σελ.). Μέρος Β. Κατάσταση διατήρησης και καθεστώς προστασίας των σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας (67 σελ.). Τελική Έκθεση. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Αθήνα.

6.
Γεωργίου Κ. και Συνεργάτες. (1996). Ειδικό Διαχειριστικό Σχέδιο. Περιοχή: Κοιλάδα και Εκβολές Σπερχειού – Μαλιακός Κόλπος (GR2440002) (275 σελ.). Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων. Θεσσαλονίκη.

7.
Γεωργίου Κ. και Συνεργάτες (1997). Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, Κοιλάδα και εκβολές Σπερχειού – Μαλιακός κόλπος (GR2440002), (44 σελ. + Παράρτημα). Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος.

8.
Γεωργίου Κ. και Συνεργάτες. (1997). Διατήρηση ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Στερεάς Ελλάδας. Τελική έκθεση. Πανεπιστήμιο Αθηνών.

9. Legakis A., Sfenthurakis S., Economidou E., Troumbis A.,
Georghiou K., Louloudis L., Thessalou M., Georgoudis A., Kokkini S., Skourtos M., Tzakou Th., Lapsanaki-Gotsi E., Delipitrou P., Lazaridou Th., Papastergiadou E., Zenetos A., Siokou-Frangou A., Tryfon E., Koumas D., Stavropoulos N., Tsafaras Ch., Drougas P. (1998). First National Report on the Convention on Biological Dinersity. Greece. Ministry of Environment, Physical Planning and Public Works. Athens. Pp. 47.

10. Γεράκης Π.Α., Αναγνωστοπούλου Μ.,
Γεωργίου Κ., Σκούλλος Μ. (1999). Έκφραση γνώμης επί των δράσεων προστασίας των ελληνικών υγροτόπων Ραμσάρ και επί της δυνατότητας εξαίρεσης τους από τον κατάλογο Montreux, (113 σελ.). ΑΠΘ, ΕΚΒΥ, ΕΚΠΑ.

11. Αδαμαντοπούλου Σ., Αδαμοπούλου Χ., Αναγνωστοπούλου Κ.,
Γεωργίου Κ., Δασακλής Σ., Δασκαλάκης Κ., Δεληπέτρου Π., Δενδρινός Π., Ζάβρας Β., Θεσσαλού Μ., Κοταμάτας Σ., Κουταβάς Γ., Λεγάκις Α., Νικολαίδου Α., Οικονομίδου Ε., Παπακωνσταντίνου Κ., Στρουφλιώτης Γ., Τσόγκα Κ., Φλώρου Μ. (1999). Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Κιμώλου – Πολυαίγου, (238 σελ.). Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας. Αθήνα.

12. Αδαμαντοπούλου Σ., Αναγνωστοπούλου Κ.,
Γεωργίου Κ., Δασακλής Σ., Δασκαλάκης Κ., Δεληπέτρου Π., Δενδρινός Π., Ζάβρας Β., Θεσσαλού Μ., Κοταμάτας Σ., Κουταβάς Γ., Λεγάκις Α., Νικολαίδου Α., Οικονομίδου Ε., Παπακωνσταντίνου Κ., Παραγκαμιάν Κ., Παφίλης Π., Πολυμένη Ρ., Στρουφλιώτης Γ., Φλώρου Μ. (1999). Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη Β. Καρπάθου – Σαρίας, (212 σελ.). Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της Μεσογειακής Φώκιας. Αθήνα.

13.
Γεωργίου Κ., Λεγάκις Α., Δημόπουλος Π. (2001). Μελέτη εντοπισμού, συλλογής και προετοιμασίας δεδομένων για τον περιβαλλοντικό τομέα «Φύση». Εθνικό Δίκτυο Πληροφορικής Περιβάλλοντος, (14 σελ.). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

14. Μαυράκης Δ.,
Γεωργίου Κ., Οικονομίδης Γρ., Τσιλένης Σ., Νεοφύτου Γ., Βασιλά Α., Χατζηγιωργάκη Ε., Πάσσαρη Τ. (2003). Μελέτη για τη φύτευση δωμάτων Δημοσίων κτηρίων. Οδηγός Μελέτη – Εφαρμογή σε δύο κτήρια, (206 σελ.), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

15.
Γεωργίου Κ. και Συνεργάτες. (2004). Παρακολούθηση και καταγραφή των πληθυσμών του φυτικού είδους προτεραιότητας του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. στις περιοχές «Νοτιοανατολικός Παρνασσός – Εθνικός Δρυμός Παρνασσού – Δάσος Τιθορέας» και «Ορος Γκιώνα» – Προτάσεις Διαχείρισης, (35 σελ.). Τελική Έκθεση. Πανεπιστήμιο Αθηνών. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

16. Δημόπουλος Π., Bergmeier E.,
Γεωργίου Κ., Θάνος Κ.Α. (2005). Σχέδιο παρακολούθησης ειδών και τύπου οικοτόπου προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στα Μικρο-Αποθέματα φυτών της Δυτικής Κρήτης, (103 σελ.). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Έργο | Ερευνητικό Έργο | Δημοσιεύσεις | Δραστηριότητες | Επικοινωνία | Site Map


| kgeorghi@biol.uoa.gr

Back to content | Back to main menu