Ιστοσελίδα Κ. Γεωργίου


Go to content

Επιμέλεια Εκδόσεων

Δημοσιεύσεις

English


1α. Dafis S., Papastergiadou E.,
Georghiou Κ., Babalonas D., Georgiades Th., Papageorgiou M., Lazaridou Th., Tsiaoussi V. (1996). Directive 92/43/EEC. The Greek «Habitat» project NATURA 2000: An overview. The Goulandris Natural History Museum – Greek Biotope / Wetland Centre. 917 p. ISBN 960-7511-06-9.

1β. Ντάφης Σ., Παπαστεργιάδου Ε.,
Γεωργίου Κ., Μπαμπαλώνας Δ., Γεωργιάδης Θ., Παπαγεωργίου Μ., Λαζαρίδου Θ., Τσιαούση Β. (1997). Οδηγία 92/43/ΕΟΚ. Το Εργο Οικοτόπων στην Ελλάδα: Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Kέντρο Βιοτόπων / Υγροτόπων. 932 σελ. ISBN: 960-7511-07-7.

2. Τσιντίδης Τ., Χριστοδούλου Χ. Σ., Δεληπέτρου Π.,
Γεωργίου Κ. (2007). Το Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Φιλοδασικός Σύνδεσμος Κύπρου. Λευκωσία.

Αρχική Σελίδα | Εκπαιδευτικό Έργο | Ερευνητικό Έργο | Δημοσιεύσεις | Δραστηριότητες | Επικοινωνία | Site Map


| kgeorghi@biol.uoa.gr

Back to content | Back to main menu