Πρακτικά Διημέρων Διαλόγου
για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών

·         Στο Διήμερο συμμετείχαν με προσκλεκλημένες ομιλίες γνωστοί ερευνητές της μαθηματικής εκπαίδευσης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης.

·         Τα Πρακτικά κάθε Διημέρου κυκλοφόρησαν σε ειδική έκδοση έντυπη και CD.

·         Παρακάτω θα βρείτε την έκδοση σε CD όλων των Πρακτικών σε μορφή PDF. Για την ανάγνωση τους απαιτείται το πρόγραμμα Acrobat Reader το οποίο διατίθεται δωρεάν εδώ https://get.adobe.com/reader/


prakt1.jpg

Πρακτικά 1ου Διημέρου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2002

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΩΣ ΜΕΣΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

prakt2.jpg

 

Πρακτικά 2ου Διημέρου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2003
ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

prakt3.jpg

 

Πρακτικά 3ου Διημέρου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2004
ΕΙΚΟΝΑ, ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

prakt4.jpg

 

Πρακτικά 4ου Διημέρου Διαλόγου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2005
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

prakt5.jpg

 

Πρακτικά 5ου Διημέρου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2006
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

prakt6.jpg

 

Πρακτικά 6ου Διημέρου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2007
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 

prakt7.jpg

 

Πρακτικά 7ου Διημέρου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2008
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

prakt8.jpg

 

Πρακτικά 8ου Διημέρου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2010
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

prakt9.jpg

 

Πρακτικά 9ου Διημέρου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2011
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

prakt10.jpg

 

Πρακτικά 10ου Διημέρου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2012
ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

 

prakt11.jpg

 

Πρακτικά 11ου Διημέρου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2013
ΓΛΩΣΣΑ, ΦΥΛΗ, ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΞΗ
ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
 

 

prakt12.jpg

 

Πρακτικά 12ου Διημέρου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2014
ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 

prakt13.jpg

 

Πρακτικά 13ου Διημέρου για τη Διδασκαλία των Μαθηματικών 2015
ΧΩΡΟΣ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ  ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 


 

BACK.GIF