Σεμινάριο 2018-2019


Διοργανώνεται και φέτος διδακτικό και ερευνητικό σεμινάριο με θέμα


Ανάλυση και Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας (Quantum Information Theory)


Η Κβαντική Θεωρία Πληροφορίας είναι μία επιστημονική περιοχή που συγκεντρώνει έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον τις τελευταίες δεκαετίες.
Η περιοχή αυτή χρησιμοποιεί εργαλεία και ιδέες από τα Μαθηματικά, την Φυσική, την Πληροφορική και έχει εφαρμογές στις επιστήμες του μηχανικού. Αποτελεί σημείο συνάντησης ανάμεσα στους κλάδους αυτούς.
Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν θέματα από την μαθηματική θεμελίωση της Κβαντικής Θεωρίας Πληροφορίας.
Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν θέματα από την Θεωρία Τελεστών, την Ασυμπτωτική Γεωμετρική Ανάλυση και την Εργοδική Θεωρία τα οποία βρίσκονται στον κορμό της μαθηματικής θεωρίας της Κβαντικής Θεωρίας Πληροφορίας.

Έννοιες που θα μας απασχολήσουν περιλαμβάνουν:

Κβαντικά κανάλια (Quantum channels)
Θεωρία χώρων Τελεστών (Operator Spaces)
Τανυστικά γινόμενα
Κλασικές και Κβαντικές Καταστάσεις (States)
Entanglement of Quantum States and asymptotic properties
Αναλλοίωτα μέτρα και συγκέντρωση του μέτρου
Κλασική και Κβαντική Εντροπία
Quantum Capacities


Το σεμινάριο είναι ανοιχτό σε όλους. Απευθύνεται σε μεταπτυχιακούς και προχωρημένους προπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές.Στις παρουσιάσεις θα έχουμε κατ’ αρχήν οδηγό το βιβλίο του John Watrous

The Theory of Quantum Information

(Cambridge University Press, April 2018).
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο

https://cs.uwaterloo.ca/~watrous/TQI/

Προτεινόμενο πρόγραμμα


Διαλέξεις


Ημέρα - Ώρα - Αίθουσα
Ομιλητής
Τίτλος
Σχόλια

 Παρασκευή 5/10, 15:00, A32  

  Α. Κατάβολος
  Α. Γιαννόπουλος

  Εισαγωγή.
  Κατάλογοι και καταστάσεις (Registers and States).  

 Διαφάνειες
Watrous, 2.1.1, 2.1.2

 Παρασκευή 12/10, 15:00, A32  

  Α. Γιαννόπουλος

 Κατάλογοι και καταστάσεις (συνέχεια).  

Watrous, 2.1.3

 Παρασκευή 2/11, 15:00, A32 

  Α. Γιαννόπουλος

 Κβαντικά κανάλια: αναπαραστάσεις και χαρακτηρισμοί.  

Watrous, 2.2.1, 2.2.2  Σχόλια

 Παρασκευή 9/11, 15:00, A32 

  Α. Γιαννόπουλος

 Παραδείγματα κβαντικών καναλιών. Κβαντικές μετρήσεις.  

Watrous, 2.2.3-4, 2.3.1

 Παρασκευή 23/11, 15:00, A32 

  Α. Γιαννόπουλος

 Κβαντικές μετρήσεις.  

Watrous, 2.3.2, 2.3.3  Μερικά σχόλια

 Παρασκευή 30/11, 15:00, A32 

  Δ. Γατζούρας

 Διάκριση (discrimination) κβαντικών καταστάσεων.  

Watrous, 3.1.1  
Σχετικό άρθρο: JMP 54 (2013)Προτάσεις για Διπλωματικές ΕργασίεςΔείτε και τη μόνιμη σελίδα των Αλγεβρών Τελεστών