Ηλεκτρομαγνητισμός Ι

Στην ιστοσελίδα αυτή υπάρχει υλικό για τα μαθήματα του τμήματος Α, για το έτος 2015-2016.
Οι ώρες μαθημάτων του τμήματος Α είναι Δευτέρα 9-12:00 και Παρασκευή 9-11:00 στο αμφιθέατρο Θαλής.
Για ανακοινώσεις του μαθήματος δείτε την ιστοσελίδα http://eclass.uoa.gr/courses/PHYS125/.