στατιστική.1

 

Πρόκειται για υποχρεωτικό μάθημα του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού ΠΜΣ στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, το οποίο προσφέρεται στο δεύτερο (εαρινό) εξάμηνο σπουδών. Αυτή η ιστοσελίδα απευθύνεται κυρίως στους φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα και φιλοξενεί σχετικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις, εγχειρίδια, δικτυακούς συνδέσμους, κ.λπ.).

Περιγραφή του μαθήματος

Η περιγραφή (syllabus) για το χειμερινό εξάμηνο 2015-16

Υλικό Διαλέξεων

Διάλεξη 1 (Κεφάλαια 1 & 2) - Δεοντολογία έρευνας - Δειγματοληψία - Κεφάλαιο 3 - Κεφάλαιο 4 - Κεφάλαιο 5 - Κεφάλαιο 6 - Κεφάλαιο 7 - Διάλεξη 4β (Διαστήματα εμπιστοσύνης & έλεγχος δεδομένων) - Κεφάλαιο 8 - Κεφάλαιο 9 - Κεφάλαιο 10 - Κεφάλαιο 11 - Κεφάλαιο 12 - Διάλεξη στην Ανάλυση Πολλαπλής Παλινδρόμησης - Κεφάλαιο 13 - Κεφάλαιο 14 - Κεφάλαιο 15 - Κεφάλαιο 16 - Κεφάλαιο 17 - Κεφάλαιο 18

Ασκήσεις/Δραστηριότητες

Δραστηριότητα 1

Χρήσιμο υλικό

Σημειώσεις ερευνητικής μεθοδολογίας

Cumming, G., & Finch, S. (2005). Inference by Eye. American Psychologist, 60 (2), 170-180. (Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εισαγωγικό άρθρο για τη χρήση και την ερμηνεία των διαστημάτων εμπιστοσύνης)

 

στατιστική.2

 

Μάθημα επιλογής του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού ΠΜΣ στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη, το οποίο προσφέρεται στο τρίτο (χειμερινό) εξάμηνο σπουδών. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2012-13 διδάσκουν οι: Γιώργος Ευσταθίου, Βασίλης Παυλόπουλος, Θανάσης Πρωτόπαπας, Πέτρος Ρούσσος και Γιάννης Τσαούσης.

Σημειώσεις

Εισαγωγική διάλεξη (Π. Ρούσσος) - Πακέτο άρθρων

Ανάλυση συνδιακύμανσης (Π. Ρούσσος) - Παρουσίαση

Πολυμεταβλητή Ανάλυση Διακύμανσης & Ανάλυση Προφίλ (Γ. Ευσταθίου) - Παρουσίαση

Οδηγός χρήσης του R (Θ. Πρωτόπαπας) - Πακέτο σημειώσεων

Υλικό R για τα παραδείγματα του βιβλίου της Στατιστικής (Θ. Πρωτόπαπας) - Πακέτο σημειώσεων

Εισαγωγή στην πολυεπίπεδη ανάλυση με το HLM (Β. Παυλόπουλος) - Παρουσίαση

Υλικό για την πολυεπίπεδη ανάλυση (και άσκηση 3)

Υλικό 2ης συνάντησης για το R (Θ. Πρωτόπαπας) - Πακέτο σημειώσεων

Υλικό για την Ανάλυση Παραγόντων (Γιάννης Τσαούσης)

Υλικό για τον έλεγχο Mahalanobis (Πέτρος Ρούσσος)

Ασκήσεις

Άσκηση 1 (Π. Ρούσσος) - Εκφώνηση & data file

Άσκηση 2 (Γ. Ευσταθίου) - Εκφώνηση & data file

Άσκηση 4 (Θ. Πρωτόπαπας) - Εκφώνηση & R file