Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ Κείμενα

Αἰσχύλος ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ GT
Ἀριστοφάνης ΛΥΣΙΣΤΡΑΤΗ (μετὰ νεοελληνικῆς ἀποδόσεως) G
Ἀριστοτέλης ΗΘΙΚΑ ΝΙΚΟΜΑΧΕΙΑ W
. ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ TLG
. ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ TLG
. ΜΗΧΑΝΙΚΑ TLG
. ΠΕΡΙ ΑΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΙΩΝ GT
. ΠΕΡΙ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΝΗΣΕΩΣ GT
. ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ GT
. ΣΟΦΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ GT
. ΦΥΣΙΚΑ TLG
. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΟΝΙΚΑ GT
Ἀρριανός ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ - ΒΙΒΛΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ GT
. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ - ΒΙΒΛΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ GT
. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΝΑΒΑΣΕΩΣ - ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ GT
Δημοσθένης ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ GT
Εὐριπίδης ΜΗΔΕΙΑ GT
Ἡσίοδος ΘΕΟΓΟΝΙΑ GT
Θεόφραστος ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ GT
Ἱπποκράτης ΝΟΜΟΣ GT
. ΟΡΚΟΣ GT
. ΠΕΡΙ ΦΥΣΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ GT
. ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟΝ GT
Ἰσοκράτης * ΒΟΥΣΙΡΙΣ KAT
. ΚΑΤΑ ΣΟΦΙΣΤΩΝ KAT
. ΝΙΚΟΚΛΗΣ KAT
. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ KAT
. ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ KAT
. ΦΙΛΙΠΠΟΣ KAT
Μουσαῖος ΗΡΩ ΚΑΙ ΛΕΑΝΔΡΟΣ TLG
Ὁμηρικοὶ Ὕμνοι ΕΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ GT
. ΕΙΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗΝ GT
. ΕΙΣ ΔΙΟΝΥΣΟΝ GT
Πλάτων ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ GT
. ΚΡΙΤΙΑΣ GT
. ΦΑΙΔΩΝ GT
Πλούταρχος ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ GT
. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΙ ΤΟΥ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ GT
. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΜΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩ ΚΥΚΛΩ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ GT
Σοφοκλῆς ΑΝΤΙΓΟΝΗ GT
. ΗΛΕΚΤΡΑ ΜΑ
Ἀγνώστου ΒΑΤΡΑΧΟΜΥΟΜΑΧΙΑ GT

Ἀρχικὴ προέλευση κειμένων:
TLG: Theasurus Linguae Graece
GR: http://geocities.com/greektexts
KAT: http://www.kat.gr
W: Wikipedia
G: Project Gutenberg
ΜΑ: http://www.mikrospaoplous.gr