ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

1. Σεμινάριο με θέμα «Η μαθηματική δομή της αρχαίας ελληνικής μουσικής» στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός (22-2 έως 22-3-2005)

2. Σεμινάριο με θέμα «Η επίδραση της Πυθαγορείου Μουσικής Θεωρίας στις λύσεις του προβλήματος “Γένεση Ψυχής Κόσμου” (μουσικό χωρίο 35α1 –36β6) στον Τίμαιο του Πλάτωνα» στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός (21-2 έως 28-3-2006)

3. Σεμινάριο με θέμα «Μουσικολογική αλληγορία της πλατωνικής πολιτειολογίας» στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός (29-2 έως 11-3-2008)

4. Σεμινάριο Φιλοσοφίας εις τον Φιλολογικόν Σύλλογον ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Φεβρουάριος – Μάρτιος 2010, «Κοσμογονικές και Κοσμολογικές Θεωρίες».

5. Σεμινάριο Φιλοσοφίας εις τον Φιλολογικόν Σύλλογον ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Φεβρουάριος – Μάρτιος 2011, «Διερευνώντας την Γένεσιν Ψυχής Κόσμου του Πλατωνικού Τιμαίου» και «Η Λαβδοειδής Λύση του Πλατωνικού Προβλήματος “Γένεση Ψυχής Κόσμου” (Τίμαιος, 35a1-36b6)».

6. Σεμιναριακά Μαθήματα – Διαλέξεις με ελευθέραν την είσοδον εις τον Φιλολογικόν Σύλλογον ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ υπό τον τίτλον: «Φιλοσοφικαί Αλληγορίαι: Πυθαγόρεια απόκρυφα θέματα περί την Μουσικήν».
Αίθουσα Κωστής Παλαμάς, εκάστην Τετάρτην, ώρες 19:00 – 21:00, από τις 27 Φεβρουαρίου έως τις 24 Απριλίου 2013.

7. Διδάσκων εις το Τμήμα Μεταπτυχιακής Επιμορφώσεως Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής (Τ.Μ.Ε.Β.Ε.Μ.) το γνωστικόν αντικείμενον ΑΡΧΑΙΟΤΗΣ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ: «Μαθηματική Αρμονική».

8. Σεμιναριακά Μαθήματα – Διαλέξεις με ελευθέραν την είσοδον εις τον Φιλολογικόν Σύλλογον ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ υπό τον τίτλον: "Φιλοσοφικαί Αλληγορίαι: Πυθαγόρεια απόκρυφα θέματα περί την Μουσικήν". Αίθουσα Κωστής Παλαμάς, εκάστην Τετάρτην, ώρες 19:00 – 21:00, από τις 5 Φεβρουαρίου έως τις 2 Απριλίου 2014.

9. Διάλεξις, Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου, υπό τον τίτλον: «Η Σπυρίδειος εκδοχή αποκωδικοποιήσεως της Μοραλείου εικαστικής παρεμβάσεως εις τον σταθμόν Πανεπιστήμιον του Μετρό Αθηνών».


ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

1. ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΚΥΚΛΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

2. Διάλεξη με θέμα: «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», 12/04/2005

3. Χαιρετισμός μου ως Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εις το Συνέδριον του Τμήματος για τον Μανώλη Καλομοίρη εις το Μέγαρον Μουσικής Αθηνών κατά το έτος Καλομοίρη (2005).

4. Διάλεξη με θέμα: «Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ», 06/12/2006.

5. Διάλεξη με θέμα: «ΤΑ ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ (ΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΟΔΥΣΣΕΙΑ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΥΛΩΝΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ», 07/03/2008.

6. Διάλεξη με θέμα: «ΣΙΜΩΝ ΚΑΡΑΣ», Μέγαρον Μουσικής Αθηνών, Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2008.

7. Ομιλία – Απολογισμός κατά την εκδήλωσιν επί τη λήξει του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ Αναμόρφωση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Τετάρτη, 2 Απριλίου 2008.

8. Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός: Διάλεξη με θέμα "ΔΙΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΕΝΕΣΙΝ ΨΥΧΗΣ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ ΤΙΜΑΙΟΥ", Απρίλιος 2009.

9. Διάλεξη με θέμα: «ΤΙ ΕΣΤΙΝ Ο ΜΙΑΝ ΕΧΟΝ ΦΩΝΗΝ ΤΕΤΡΑΠΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΥΝ ΓΙΝΕΤΑΙ;», Πνευματικόν Κέντρον του Δήμου Αθηναίων, 12 Δεκεμβρίου 2012.

10. Διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Φίλων του Λαού με θέμα: «ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ: ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΝΙΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΦΙΓΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΔΙΠΟΔΑ», 28 Μαρτίου 2013.

11. Εκδήλωσις του Τομέως Τεχνολογίας του Ήχου, Μουσικοπαιδαγωγικής και Βυζαντινής Μουσικολογίας, Πέμπτη, 30 Μαΐου 2013, ώρα 18:00-21:00, εις την Βιβλιοθήκην του Κ. Α. Ψάχου. ΜΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΨΑΧΟΥ.

12. Εισήγησις "Περί αρχαίων μετρικών ποδών εν τάχει" επί τη παρουσιάσει του βιβλίου του κ. Παντελή Καβακοπούλου υπό τον τίτλον "Τραγούδι, Μουσική & Χορός στην Ήπειρο", την 30ήν Μαΐου, του έτους 2013, εις την Σχολήν Δώρας Στράτου.

13. Διάλεξις με θέμα «Η Πυθαγόρειος θεωρία της Αρμονίας των ουρανίων σφαιρών» εις τον Φιλολογικόν Σύλλογον Παρνασσός (εκδήλωσις καθηγητού Φιλοσοφίας κ. Κωνσταντίνου Νιάρχου, 6 Ιουνίου 2013).

14. Διάλεξις με θέμα «Το Πυθαγόρειον πείραμα των χορδών με αφορμήν τους χαλκουργούς εις την βάσανον της Επιστήμης της Φυσικής» εις τον Φιλολογικόν Σύλλογον Παρνασσός (εκδήλωσις καθηγητού Φιλοσοφίας κ. Κωνσταντίνου Νιάρχου, 5 Νοεμβρίου 2013).

15. Διάλεξις με θέμα «Το Πυθαγόρειον πείραμα των χορδών με αφορμήν τους χαλκουργούς εις την βάσανον της Επιστήμης της Φυσικής» εις το Θέατρον του Δημαρχιακού Μεγάρου Ηλιουπόλεως (εκδήλωσις Ανοικτού Πανεπιστημίου, 13 Ιανουαρίου 2014).

16. Εισήγησις με θέμα «Το Πυθαγόρειον πείραμα των χορδών με αφορμήν τους χαλκουργούς εις την βάσανον της Επιστήμης της Φυσικής» εις την τριήμερον επιστημονικήν εκδήλωσιν της Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών «ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΤΗ  ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΑΓΕΥΕΙ» εις τις 13-14-15 Δεκεμβρίου  2013 εις το Ξενοδοχείον ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστημίου 52, Αθήναι) και εις τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ ΑΙΓΑΛΕΩ.

17. Ο Μουσικογράφος-Κριτικός κ. Θωμάς Ταμβάκος σε ομιλία του με θέμα "Σύγχρονοι συνθέτες λόγιας μουσικής της ευρύτερης Θράκης" στην Αλεξανδρούπολη, 7 Ιουνίου 2013, ανεφέρθη στο μουσικοσυνθετικό μου έργο.

18. Διάλεξις με θέμα «Ανάγνωσις το πρώτον παγκοσμίως μοναδικού κειμένου της γλώσσης των Θρακών του 5ου π.χ. αι. κεχαραγμένου επί πλακός χρυσού δακτυλιδίου» εις την αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών την Τετάρτη, 9 Απριλίου 2014, ώρα 19:00. (Εκδήλωσις του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής). Η διάλεξις βιντεοσκοπημένη. (Ο Ύμνος της ΑΡΕΑ) (Το κείμενον της διαλέξεως)
Ραδιοφωνική εκπομπή Παραπολιτικά FM90.1

19. Διάλεξις με θέμα "Η Σπυρίδειος εκδοχή αποκωδικοποιήσεως της Μοραλείου εικαστικής παρεμβάσεως εις τον σταθμόν Πανεπιστήμιον του Μετρό Αθηνών" εις την αίθουσαν Κωστής Παλαμάς του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός την Τετάρτην, 2 Απριλίου 2014, ώρα 19:00. (Η διάλεξις βιντεοσκοπημένη).

20. Διάλεξις εις το Πανεπιστήμιον του Λαού, την Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου 2014, με θέμα: «Το Πυθαγόρειον πείραμα των χορδών με αφορμήν τους χαλκουργούς εις την βάσανον της Επιστήμης της Φυσικής».

21. Διάλεξις με θέμα «Ανάγνωση για πρώτη φορά παγκοσμίως μοναδικού κειμένου της γλώσσας των Θρακών του 5ου π.χ. αι. χαραγμένου επάνω σε πλάκα  χρυσού δακτυλιδιού» την Κυριακή, 21 Δεκεμβρίου 2015, εις τον Κινηματογράφον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ της Θεσσαλονίκης διοργανωθείσα υπό των «Δεσμών Ελλήνων» και την Ομοσπονδίαν Θρακικών Σωματείων. (Ο Ύμνος της ΑΡΕΑ)
Η διάλεξις βιντεοσκοπημένη.
Ραδιοφωνική εκπομπή Παραπολιτικά FM90.1

22.  Εκδήλωσις της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας εις το Πνευματικόν Κέντρον του Δήμου Αθηναίων την 15ην Δεκεμβρίου 2015 με ομιλητάς τους κκ Χαράλαμπον Χ. Σπυρίδην, καθηγητήν του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Νικόλαον Ξανθούλην, Δρ Μουσικολογίας και Επιστημονικόν Συνεργάτην της Ακαδημίας Αθηνών. Θέμα: «Η 7χορδος αρχαιοελληνική λύρα – Θεωρία και Πράξις».

23α.  Η παρουσίασις της 7χόρδου αρχαιοελληνικής λύρας στην εκπομπή του κ. Ευαγγέλου Σπανδάγου «Όπερ Έδει Ποιήσαι» την 14η Ιανουαρίου στις 22:10 στο High TV από τους Χαράλαμπον Χ. Σπυρίδην, καθηγητήν του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Νικόλαον Ξανθούλην, Δρ Μουσικολογίας και Επιστημονικόν Συνεργάτην της Ακαδημίας Αθηνών.

23β. Τρίτη, 15 Μαρτίου 2016. Καθηγητής Χαράλαμπος Χ. Σπυρίδης και Δρ Μουσικολογίας Νικόλαος Ξανθούλης. Θεωρητική και πρακτική παρουσίαση της επτάχορδης αρχαιοελληνικής λύρας στο Βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ (Αθηνών) στα πλαίσια παρουσιάσεως του 1ου τόμου του φιλοσοφικού περιοδικού ΣΩΚΡΑΤΗΣ της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας.

24.  Διάλεξις του καθηγητού του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαράλαμπου Χ. Σπυρίδη με θέμα «Η κατά Πλάτωνα Θεωρία του Παντός και η Σπυρίδειος Ενιαία Θεωρία της Ηλεκτροϊσχυράς Αλληλεπιδράσεως» εις τον τριτοβάθμιον ιδιωτικόν εκπαιδευτικόν φορέα Aegean College - Omiros Educational Group (Πανεπιστημιου 17). Η εκδήλωσις-διάλεξις διωργανώθη υπό της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και της Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2015, ώρα 18:00 ολίγον προ της αφυπηρετήσεώς μου εκ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το κείμενον της διαλέξεώς μου συμπληρωθέν με ένα ανέλπιστον στοιχείον αλλάζει άρδην τα συμπεράσματα της ερεύνης μου.

Εις τα πλαίσια του 16ου Συνεδρίου Φυσικής της Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών εις την νήσον Αίγινα (17-20 Μαρτίου 2016) εγνώρισα τον καθηγητή και ερευνητή του CERN κ. Εμμανουήλ Τσεσμελή και ετόλμησα το βράδυ (ώρα 21:00) της 24ης Μαρτίου 2016 να του αποστείλω την εργασία μου με το ακόλουθο παρακλητικό κείμενο:

«Αξιότιμε κύριε Καθηγητά, κύριε Τσεσμελή.

Είμαι ο καθηγητής Σπυρίδης που στην Αίγινα, στο Συνέδριο της Ενώσεως Ελλήνων Φυσικών, μίλησα για τους spyrlog και παρουσίασα την αρχαιοελληνική επτάχορδη λύρα.

Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα και σας άκουσα να ομιλείτε για το CERN και για όλα τα θαυμάσια που γίνονται εκεί.

Εγώ, κύριε Τσεσμελή, στα πλαίσια των φιλοσοφικών μου ενασχολήσεων γύρω από το έργο του Πυθαγόρου, του Ηρακλείτου και του Πλάτωνος διερευνώ τις αλληγορίες και των τριών τους, αναζητών τυχόν αποκάλυψη αρρήτων δογμάτων προς όφελος της επιστήμης της Φυσικής.

Επί τη βάσει αυτού του σκεπτικού θα σας παρακαλούσα, κύριε Τσεσμελή, να βλέπατε και να σχολιάζατε στη συνημμένη εργασία μου τον τρόπο που ερμηνεύω Πλατωνικά δόγματα σε συνδυασμό με τη Σύγχρονη Φυσική.

Σας ευχαριστώ πολύ».

Ο καθηγητής κ. Εμμανουήλ Τσεσμελής το βράδυ (ώρα 23:38) της 27ης Μαρτίου 2016 μου απήντησεν ως εξής:

«Αξιότιμε κύριε Καθηγητά, κύριε Σπυρίδη,

Σας ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα και για τα θερμά σας λόγια. Και εγώ χάρηκα πολύ που συναντηθήκαμε. Ελπίζω να μπορέσουμε να σας ακούσουμε και στο CERN σύντομα!

Ευχαριστώ επίσης για την εργασία σας που μου στείλατε. Θα την διαβάσω προσεκτικά και θα σας στείλω τα σχόλια μου μέσα στις επόμενες μέρες όταν γυρίσω στο CERN. 

Με εκτίμηση,

Εμμανουηλ Τσεσμελής

Professor Emmanuel Tsesmelis

Senior Physicist

Head of Associate Member and Non-Member State Relations

CERN International Relations

CH-1211 Geneva 23

Switzerland

 Telephone: +41 22 767 8949

 Emmanuel.Tsesmelis@cern.ch»

25.  Πέμπτη, 19 Μαΐου 2016, Διάλεξις με θέμα «Σύμμεικτα – Ρήσεις – Μαθηματικά περί Πολιτευμάτων» εις το Λαϊκόν Πανεπιστήμιον της Εταιρείας των Φίλων του Λαού (Ευριπίδου 12, 105 59 Αθήναι) επί τῇ λήξει των μαθημάτων του Ε΄ Κύκλου «Θετικαί Επιστήμαι» (Συντονιστής ο καθηγητής κ. Άγγελος Αγγελόπουλος) του Β΄ Εξαμήνου, του 151ου  Ακαδημαϊκού έτους, του 50ού Προγράμματος, –Εφορεία Καθηγητού Παναγιώτου Λιγομενίδου, Ακαδημαϊκού-.

26. Διάλεξις του καθηγητού του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Χαράλαμπου Χ. Σπυρίδη με θέμα «Πλάτωνος αλληγορία περί αγαθογονίας και κακογονίας» την Τετάρτην, 1ην  Ιουνίου 2016, ώρα 18:00 εις το Πνευματικόν Κέντρον του Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50). Η διάλεξις εντάσσεται αφενός ως καταληκτήριος δια το ακαδημαϊκόν έτος 2015-16 των Διεπιστημονικών Πανεπιστημιακών Σεμιναρίων της Διεθνούς Επιστημονικής Εταιρείας της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας κι αφετέρου ως συμμετοχή του ομιλούντος εις τας εορταστικάς εκδηλώσεις επί τῇ 25ετίᾳ από της ιδρύσεως του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.