Τμήμα Ψυχολογίας

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Κωνσταντίνος Μυλωνάς

Καθηγητής

στο γνωστικό αντικείμενο

"Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας και
Στατιστική στην Ψυχολογία
"

For an English version please scroll down

(σελίδα υπό ενημέρωση : Μάρτιος 2023)

Right-click (OPEN IN NEW WINDOW) για

Σύνδεση με Statistics, Methodology, and Psychometrics Website, Τ.Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ. Συμμετοχή σε Ερευνητικές Μελέτες, Λογισμικό, Δημοσιεύσεις.

 

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

2. Συγγραφικό και Ερευνητικό Έργο

   Διατριβές, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Βιβλία, Ψυχομετρικά τεστ, Επιμέλειες

   Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά με κριτές

   Δημοσιεύσεις σε Τόμους επιλεγμένων εργασιών με κριτές και, σε συλλογικούς Τόμους με επιμελητές

   Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Επιστημονικών Συνεδρίων

   Εκθέσεις ερευνητικών έργων

   Επιστημονικά άρθρα υπό κρίση

   Ερευνητικό έργο σε εξέλιξη και Διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες

   Δημοσιευμένες Στατιστικές, Μεθοδολογικές και, Μετρικές Τεχνικές

   Ανακοινώσεις σε Επιστημονικά Συνέδρια

   Ετεροαναφορές (έως και Ιούνιο 2017)

 

3. Οργάνωση Συνεδρίων και Επιστημονικών Συμποσίων

   Οργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου της IACCP (2006)

   Οργάνωση Επιστημονικών Συμποσίων

 

4. Άλλες δραστηριότητες

   Επιστημονικές Εταιρείες - Κριτής σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά

   Συμμετοχή σε Εποπτικές Επιτροπές, Εκλεκτορικά Σώματα, Κατατακτήριες Εξετάσεις και, Εξετάσεις Ανάδειξης Υποτρόφων

 

 

 

 

Department of Psychology

National and Kapodistrian University of Athens

 

Kostas Mylonas

Professor

in Research Methods and Statistics in Psychology

 

Right-click (OPEN IN NEW WINDOW) to visit the

Statistics, Methodology, and Psychometrics Website, Dept. of Psychology, NKUA. Research Projects, Software, Publications.

 

(currently being updated: March 2023)

1. Curriculum Vitae (in Greek only) For a short CV in English click here

2. Publications & Research

   Theses, Lecture Notes, Textbooks, Psychometric Tests

   Peer reviewed Journal Papers

   Chapters in peer reviewed Books of Selected Chapters

   Proceedings Papers

   Research Projects Technical Manuals (in Greek only)

   Papers under review

   Research in progress and International collaborations

   Published Statistical Methods and Techniques, and Published Psychometric Instruments

   Congress Presentations

   Citations (last update, June 2017)

3. Organizer of Congresses and other Meetings

   Congress Chair of the IACCP 2006, Isle of Spetses, Greece

   Organizer of Scientific Symposia

4. Other activities

   Associations - Reviewer

   Academic activities (Committees, Advisory Boards, Election Boards, Panhellenic Exams, Scholarship Exams)

[may be viewed in Greek only, through the CV pages