734 ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ

Διδάσκων: Χρήστος Α. Αθανασιάδης
Γραφείο: 135, x-6367
Ώρες Γραφείου: Δε, Πα 11-12
Email: caath AT math.uoa.gr

Ώρες Διδασκαλίας: Τε 9-11, Πα 10-11
Αίθουσα Διδασκαλίας: Γ21

Ανακοινώσεις: Προσοχή στην αλλαγή της ώρας διδασκαλίας τις Παρασκευές!

Προαπαιτούμενα: Εξοικείωση με το λογισμό των δυναμοσειρών, στοιχειώδεις γνώσεις γραμμικής άλγεβρας (πίνακες, γραμμικές απεικονίσεις, ορίζουσες, ιδιοτιμές) και κάποια μαθηματική ωριμότητα.

Περιεχόμενο: Περιγραφή της ύλης και γενικές πληροφορίες για το μάθημα βρίσκονται εδώ.

Σύγγραμμα: Αλγεβρική και Απαριθμητική Συνδυαστική, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2016, σημειώσεις του διδάσκοντος διαθέσιμες σε μορφή αρχείου pdf εδώ.

Βαθμολόγηση: Ασκήσεις 20% (προαιρετικά), τελική εξέταση 80%.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Διαθέσιμα Αρχεία: