734 ΑΛΓΕΒΡΙΚΗ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΗ

Διδάσκων: Χρήστος Αθανασιάδης
Email: caath AT math.uoa.gr

Διδασκαλία και εξετάσεις: Πληροφορίες θα δίνονται στην αντίστοιχη ηλεκτρονική τάξη του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών (6o εξάμηνο) του Τμήματος Μαθηματικών (απαιτείται εγγραφή).

Στόχος του μαθήματος: Να εφαρμοστούν γνώσεις από την άλγεβρα που έχει ήδη διδαχθεί σε υποχρεωτικά μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε συνδυαστικά προβλήματα.

Προαπαιτούμενα: Εξοικείωση με το λογισμό των δυναμοσειρών, στοιχειώδεις γνώσεις αφηρημένης (έννοια ομάδας) και γραμμικής (πίνακες, γραμμικές απεικονίσεις, ορίζουσες, ιδιοτιμές) άλγεβρας και κάποια μαθηματική ωριμότητα.

Περιεχόμενο: Τυπικές δυναμοσειρές και εφαρμογές τους σε προβλήματα απαρίθμησης μέσω της μεθόδου των γεννητριών συναρτήσεων. Εφαρμογές της γραμμικής άλγεβρας σε απαρίθμηση δένδρων (Θεώρημα Πίνακα-Δένδρου) και περιπάτων σε γραφήματα. Απαρίθμηση μεταθέσεων (αντιστροφές, κάθοδοι, κύκλοι, πρωτεύων δείκτης, υπερβάσεις). Απαρίθμηση των ταμπλώ του Young, αντιστοιχία Robinson-Schensted και απαρίθμηση περιπάτων στο γράφημα του Young. Δράσεις ομάδων και απαρίθμηση με συμμετρία (απαρίθμηση Polya).

Σύγγραμμα: Αλγεβρική και Απαριθμητική Συνδυαστική, σημειώσεις του διδάσκοντος διαθέσιμες εδώ σε μορφή αρχείου pdf.

Βαθμολόγηση: Ασκήσεις 40% (προαιρετικά), τελική εξέταση 60%.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:

Διαθέσιμα Αρχεία: