Εικόνες από Δραστηριότητες μου


Οφιόλιθοι Όθρυος, Κεντρική Ελλάδα: Με προπτυχιακούς φοιτητές.


Υπόγειες Ερευνητικές Εργασίες στις Στοές του Λαυρίου. Με τον Dr. Igor Pekov (Πανεπιστήμιο Μόσχας).


Εργασία και Ασκήσεις Υπαίθρου σε περιοχές της Νέας Αγγλίας, ΗΠΑ. Διακρίνονται προπτυχιακοί φοιτητές (δεξιά) καθώς και οι Καθηγητές John Brady (Smith College, MA, USA), Jack Cheney (Amherst College, MA, USA) και Frank Spear (RPI, NY, USA) (αριστερά).


Διεθνές Συνέδριο Υπαίθρου «Eurogranites 1998» στην Ελλάδα.


Εργασία Υπαίθρου σε Σαντορίνη (αριστερά) και Σύρο (δεξιά) με μεταπτυχιακούς φοιτητές


Έρευνα Υπαίθρου στην Ίο (δεξιά διακρίνεται και o Καθηγητής Frank Spear από το Πολυτεχνείο RPI των ΗΠΑ).


Διεθνές Συνέδριο Υπαίθρου «Eurogranites 2006» στις Ελβετικές και Γαλλικές Άλπεις.


Έρευνα Υπαίθρου στη Σύρο. Διακρίνονται από αριστερά οι Jack Cheney (Amherst College, MA, USA), Frank Spear (RPI, NY, USA), John Brady (Smith College, MA, USA) and John Schumacher (Univ. of Bristol, UK).


Απονομή Βραβείου της Ακαδημίας Αθηνών το 2003.