Διδασκαλία

Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Πυριγενή Πετρώματα - Μαγματικές Διεργασίες (Y3201)

Πετρολογία Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων (Y4201)

Πετρογενετικά Ορυκτά και Διεργασίες Κρυστάλλωσης (E3201)

Εφαρμοσμένη και Αναλυτική Ορυκτολογία και Πετρολογία, Περιβαλλοντική Ορυκτολογία (E5204)

Πετρογένεση Πυριγενών Πετρωμάτων και Οφιολιθικών Συμπλεγμάτων  (E6209)

Περισσότερα στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος και στις ιστοσελίδες του e-class του ΕΚΠΑ.


Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

Μαγματισμός και Γεωτεκτονικό Περιβάλλον – Ασκήσεις Υπαίθρου (Y402)
Μεταμορφικές Πετρογενετικές Διεργασίες (Y404)
Αναλυτικές Μέθοδοι Ορυκτών και Πετρωμάτων – Ειδικά Κεφάλαια Γεωχημείας (E005)
Οφιολιθικά Συμπλέγματα (Ε402)
Αρχαιομετρική Ορυκτολογία και Πετρολογία (Ε404)
Περιβαλλοντική Ορυκτολογία και Πετρολογία (Ε406)


Βοηθήματα για το μάθημα "Πυριγενή Πετρώματα – Μαγματικές Διεργασίες"

Το Αρχείο Υπολογισμών της CIPW norm, της Πυκνότητας και του Ιξώδους Μαγμάτων:
CIPW norm, Density and Viscosity of Magmas.xlsx (κάντε κλικ για download)

Χρήσιμες Ιστοσελίδες

Πετρολογίας Πυριγενών Πετρωμάτων