Ενδιαφέρουσες Ανακοινώσεις

20-12-2014

Λογότυπος Ακαδημίας ΑθηνώνΗ Ακαδημία Αθηνών βράβευσε εργασία των μελών του Τομέα Ορυκτολογίας και Πετρολογίας Καθηγητή Α. Μαγκανά και Επικ. Καθηγητή Π. Πομώνη με το Βραβείο "Κωνσταντίνου Κτενά " της Τάξης των Θετικών Επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών. Το βραβείο απονεμήθηκε στον απόφοιτο και διδάκτορα του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Πέτρο Κουτσοβίτη, για την πρωτότυπη επιστημονική εργασία “Subduction-related rodingites from East Othris, Greece: Mineral reactions and physicochemical conditions of formation” Lithos, 172–173, 139–157 (2013), με συν-συγγραφείς τον Καθηγητή Ορυκτολογίας, Πετρολογίας, Ορυκτοχημείας Ανδρέα Μαγκανά και τον Επίκουρο Καθηγητή Πετρολογίας Πυριγενών Πετρωμάτων Παναγιώτη Πομώνη του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, καθώς και τον Καθηγητή Πετρολογίας Θεόδωρο Ντάφλο, του Πανεπιστημίου της Βιέννης.