Σύντομο Βιογραφικό

Τόπος Γέννησης/Καταγωγής – Σπουδές – Πανεπιστημιακή Εξέλιξη

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης έχοντας τόπο καταγωγής τη Σμύρνη Μικράς Ασίας και την Κρήτη. Είναι πτυχιούχος Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1978) και Διδάκτωρ Γεωλογικών Επιστημών του ιδίου Πανεπιστημίου (1989). Υπηρέτησε ως Δόκιμος και ‘Εφεδρος Ανθυπολοχαγός Μηχανικού στις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις (1978-1980). Από το 1981 έως σήμερα υπηρετεί αδιάλειπτα και από διάφορες θέσεις στο Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (παλαιότερα Τμήμα Γεωλογίας) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ειδικότερα διετέλεσε μετά από εκλογή και κρίση: Επιστημονικός Συνεργάτης (1981-1989), Λέκτορας (1989-1994), Επίκουρος Καθηγητής (1994-2000), Αναπληρωτής Καθηγητής (2000-2010) και Καθηγητής (2010-σήμερα). Η εκλογή του ως μέλος ΔΕΠ σε όλες τις βαθμίδες ήταν στα αντικείμενα: Ορυκτολογία, Πετρολογία και Ορυκτοχημεία.

Μετεκπαιδεύσεις στο Εξωτερικό

Κατά τα έτη 1985 και 1986 ήταν αντίστοιχα Ακαδημαϊκός Ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (Imperial College) και στο Πανεπιστήμιο του Leicester Αγγλίας. Το 2002 μετεκπαιδεύτηκε στο Πανεπιστήμιο της Παβία (Ιταλία), ενώ το φθινόπωρο του 2008 διετέλεσε Επισκέπτης Καθηγητής στα Γεωλογικά Τμήματα των Smith College και Amherst College της Μασαχουσέτης, ΗΠΑ.

Συγγραφικό ΄Εργο – Συνέδρια – Διαλέξεις

Το συγγραφικό έργο περιλαμβάνει πάνω από 190 δημοσιεύματα, τα περισσότερα εκ των οποίων είναι επιστημονικές εργασίες και άρθρα σε έγκριτα ελληνικά και διεθνή περιοδικά, βιβλία, και πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Από αυτά τα δημοσιεύματα, 1 είναι διατριβή, 29 είναι πλήρεις εργασίες σε έγκριτα διεθνή περιοδικά του SCI υψηλού δείκτη αναγνωσιμότητας, 27 είναι πλήρεις εργασίες σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων, 4 είναι αυτούσια κεφάλαια σε βιβλία διεθνών εκδοτικών οίκων, 12 είναι εργασίες σε διεθνή περιοδικά εκτός SCI, 47 είναι περιλήψεις εργασιών σε διεθνή συνέδρια, 14 είναι πανεπιστημιακά συγγράμματα, 34 είναι άρθρα σε εγκυκλοπαίδειες και βιβλία διεθνών ορυκτολογικών εκθέσεων, 12 είναι τεχνικές εκθέσεις ή εκτεταμένες εκθέσεις προγραμμάτων και 8 είναι σε τόμους εργασιών υπαίθρου και άλλα δημοσιεύματα. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε πάνω από 50 διεθνή και ελληνικά συνέδρια και έχει δώσει αρκετές διαλέξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (ΗΠΑ). Οι δημοσιεύσεις του τυγχάνουν αναγνώρισης από την ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα, έχοντας συνολικά πάνω από 320 ετεροαναφορές.

Ερευνητικό ΄Εργο

Η ερευνητική του δραστηριότητα αφορά την μελέτη της ορυκτολογίας, ορυκτοχημείας, πετρολογίας και γεωχημείας μαγματικών, μεταμορφωμένων και ιζηματογενών πετρωμάτων. Αυτή εστιάζεται κυρίως σε θέματα βασικής έρευνας, εφαρμογών και χρήσεων πυριγενών πετρωμάτων που προέρχονται από τον κατώτερο φλοιό και τον ανώτερο μανδύα. Αρχαιομετρικές, περιβαλλοντικές μελέτες και έρευνες σε υπεργενετικά ορυκτά μεταλλοφόρων περιοχών στην Ελλάδα επίσης είναι μέρος των δραστηριοτήτων του. Τα έτη 2011-2015 συμμετείχε στην ανακάλυψη τριών (3) νέων ορυκτών (του Αγαρδίτη-Nd, του Ιλαριονίτη και του Νικελτσουμκορίτη), που κατοχυρώθηκαν από την Διεθνή Ορυκτολογική Ένωση (ΙΜΑ) μέσω της Επιτροπής της για τα Νέα Ορυκτά (CNMNC), και τριών (3) νέων ορυκτών σκωριών (slag minerals).
Έχει συμμετάσχει ως μέλος της κύριας ερευνητικής ομάδας ή επιστημονικός υπεύθυνος σε αρκετά διεθνή ή διακρατικά ή διαπανεπιστημιακά ή εθνικά προγράμματα και συνεργασίες. Επίσης έχει συμμετοχή σε προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από ιδιωτικούς φορείς.

Διδακτικό ΄Εργο

Διδάσκει Πετρολογία και Πετρογένεση Πυριγενών και Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων, Μαγματικές Διεργασίες, Εφαρμοσμένη, Περιβαλλοντική και Αναλυτική Ορυκτολογία και Πετρολογία, Πετρογενετικά Ορυκτολογία και Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Έχει επιβλέψει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες καθώς και διδακτορικές διατριβές. Ακόμη συμμετείχε σε τριμελείς και επταμελείς επιτροπές διδακτορικών διατριβών.

Βραβεία – Διακρίσεις – Χορηγίες

Έχει λάβει δύο φορές Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών, το 1989 και το 2003 για εργασίες του στην Ορυκτολογία και στην Πετρολογία. Mια τρίτη εργασία του πετρολογικού περιεχομένου βραβεύτηκε επίσης από την Ακαδημία Αθηνών με το βραβείο Κ. Κτενά το 2014. Για την συμμετοχή του στην ανακάλυψη νέων ορυκτών έχει λάβει το 2014 δύο (2) τιμητικά Διπλώματα από την Ορυκτολογική Εταιρεία της Ρωσίας. Έχει τύχει υποτροφιών από το ΙΚΥ, από το British Council και την Ευρωπαϊκή Ένωση (προγράμματα ERASMUS και SOCRATES).

Κρίσεις – Αξιολογήσεις

Έχει κρίνει πολλές επιστημονικές εργασίες οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε διεθνή και ελληνικά περιοδικά και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Ακόμη ήταν αξιολογητής πολλών ερευνητικών προγραμμάτων διάφορων φορέων του Δημοσίου ή ΑΕΙ. Επίσης συμμετείχε σε τριμελείς εισηγητικές επιτροπές σε εκλογές μελών ΔΕΠ πανεπιστημίων της χώρας. Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων και εταιρειών.

Ακαδημαϊκό ΄Εργο

Από το 2006 εκλέγεται ετησίως Διευθυντής του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας. Aπό το 2006 ως το 2013 ήταν μέλος του διοικητικού συμβουλίου και της επιτροπής του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης αποτελεί μέλος της διοικούσας επιτροπής του Μουσείου Ορυκτολογίας-Πετρολογίας του ιδίου Τμήματος.