Συμμετοχή σε Επιστημονικά Συνέδρια και άλλες Επιστημονικές  Συναντήσεις Προγραμμάτων (*)

Συμμετοχή σε 103 επιστημονικά συνέδρια και συναντήσεις ερευνητικών ομάδων εκ των οποίων 75 ήταν διεθνή και 28 ελληνικά.


Α) Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και Επιστημονικές Συναντήσεις (*)


1.

85th Ordinary Symposium of Society for General Microbiology, University of Cambridge, England.

1979

2.

2o Συνέδριο “Energy from biomass” στα πλαίσια της ΕΟΚ στο Δυτικό Βερολίνο.

1982

3.

“International Symposium of Plant, Animal and Microbial Adaptations to Terrestrial Environment”, Halkidiki.

1982

4.

4th Congress of Federation of European Societies of Plant Physiology (FESPP), Strasbourg, France.

1984

5.

Biotechnology Action Programme, Sectorial Meeting on Risk Assessment, Padova, Italy.

1990

6.

VI International Conference on Mediterranean Climate Ecosystems (MEDECOS VI), Maleme (Crete), Greece.

1991

7.

3d Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-3), Villefranche-sur-Mer, France.

1991

8.

6th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-6), Barcelona, Spain.

1992

9.

1st  European BRIDGE Conference, Wageningen, The Netherlands.

1992

10.

4th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-4), Wageningen, The Netherlands.

1993

11.

Final Sectorial Symposium on Biosafety and First Sectorial Meeting in Microbial Ecology, Granada, Spain.

1993

12.

9th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA-9), Moscow, Russia.

1994

13.

International Symposium on the Exploration of Microbial Diversity. The Ecological Basis and Biotechnological Utility, Goslar, Germany.

1995

14.

International Symposium on Plasmid Molecular Biology, Graz, Austria.

1996

15.

5th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-5), Nafplion, Greece. (Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου)

1996

16.

10th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA-10), Beijing, China.

1997

17.

11th Forum for Applied Biotechnology, Gent, Belgium.

1997

18. (*)

1st  Μeeting on Improvement of Treatments and Validation of the Liquid-Solid Waste from the Two-phases Olive Oil Extraction (IMPROLIVE, FAIR-CT96-1420), Madrid, Spain.

1997

19. (*)

2nd  Μeeting on Improvement of Treatments and Validation of the Liquid-Solid Waste from the Two-phases Olive Oil Extraction (IMPROLIVE, FAIR-CT96-1420), Athens, Greece.

1997

20.

International Symposium The Olive’s Wastes, Kalamata, Greece. (Προεδρεύων σε θεματική ενότητα του Συνεδρίου)

1997

21.

XIXth International Conference on Polyphenols, Lille, France.

1998

22.

8th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-8), Halifax, Nova Scotia, Canada.

1998

23.

An international symposium (joint with Genetical Society and the Society for General Microbiology) to mark the retirement of Professor Sir David Hopwood on Streptomyces, Norwich, UK.

1998

24. (*)

3rd  Meeting on Improvement of Treatments and Validation of the Liquid-Solid Waste from the Two-phases Olive Oil Extraction (IMPROLIVE, FAIR-CT96-1420), Westfalia Separators AG, Oelde, Germany.

1998

25. (*)

1st Meeting on Antibiotic Resistance Genes in the Environment: A comprehensive, multi-phasic survey of prevalence and transfer (RESERVOIR, BIO4 CT98 0053), Warwick, UK.

1998

26. (*)

Συνάντηση και επιστημονική συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος BRITICH COUNCIL, ATH/882/2/AU/96-98 με τίτλο “Isolation of hyperthermophilic bacteria from the Greek volcanic island Sandorini.  Bacterial screening for enzyme production of potential biotechnological and industrial importance”, Reading, UK.

  1998

27. (*)

2nd Meeting on Antibiotic Resistance Genes in the Environment: A comprehensive, multi-phasic survey of prevalence and transfer (RESERVOIR, BIO4 CT98 0053), Strasbourg, France.

1999

28.

17th Small Meeting on Yeast Transport & Energetics (SMYTE), Cordoba, Spain.

1999

29.

1st Symposium of the EU-concerted action on “Mobile genetic elements’ contribution to bacterial adaptability and diversity” (MECBAD), Le Mont Ste. Odile, France.

1999

30.

6th  Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-6), Florence, Italy. (Προεδρεύων σε θεματική ενότητα του Συνεδρίου)

1999

31.

International Symposium on “Enzymes in the Environment: Activity, Ecology & Applications”, Granada, Spain.

1999

32.

11th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA-11), Heraklion, Greece. (Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου)

 1999

33. (*)

3rd Meeting on Antibiotic Resistance Genes in the Environment: A comprehensive, multi-phasic survey of prevalence and transfer (RESERVOIR, BIO4 CT98 0053), Paris, France.

1999

34.

Antibiotic resistance in bacteria of animal origin: monitoring strategies, recommendations and ways of research, Paris, France.

1999

35. (*)

Final report meeting on Improvements of Treatments and Validation of the Liquid-Solid Waste from the Two-phases Olive Oil Extraction (IMPROLIVE, FAIR-CT96-1420), Madrid, Spain.

1999

36.

2nd  Symposium of the EU-concerted action on “Mobile genetic elements’
contribution  to bacterial adaptability and diversity” (MECBAD), Praha, Czech
Republic.

2000

37. (*)

4th Meeting on Antibiotic Resistance Genes in the Environment: A comprehensive, multi-phasic survey of prevalence and transfer (RESERVOIR, BIO4 CT98 0053), Brussels, Belgium.

2001

38. (*)

1st Meeting EU-ACTAPHARM (QLK3-CT 2001-01783D6, AC ACTAPHARM) at Lagonissi, Greece. (Υπεύθυνος διοργάνωσης της Συνάντησης)

2001

39.

2nd  Balkan Conference of Microbiology, Thessaloniki, Greece.

2001

40.

Symposium of European Culture Collection Organization (ECCO), Heraklion, Greece.

2001

41.

9th  International Symposium on Microbial Ecology (ISME-9), Amsterdam, the Netherlands.

2001

42.

 12th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA-12), Vancouver, Canada. 

2001

43.

3rd Symposium of the EU-concerted action on “Mobile genetic elements’ contribution to bacterial adaptability and diversity” (MECBAD), Berlin, Germany. (Προεδρεύων σε θεματική ενότητα του Συνεδρίου)

2001

44.

5th  International  Conference  Cryptococcus and  Cryptococcosis,  Adelaide, Australia.

2002

45.

7th  Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-7), Bergain, Norway.

2002

46. (*)

2nd Meeting EU-ACTAPHARM (QLK3-CT 2001-01783D6, AC ACTAPHARM) at University of Warwick, UK. (Προεδρεύων σε θεματική ενότητα της Συνάντησης)

2002

47. (*)

3rd Meeting EU-ACTAPHARM (QLK3-CT 2001-01783D6, AC ACTAPHARM) at Milan, Italy.

2002

48. (*)

4th Meeting EU-ACTAPHARM (QLK3-CT 2001-01783D6, AC ACTAPHARM) at Peania, Greece. (Υπεύθυνος διοργάνωσης της Συνάντησης)

2002

49. (*)

5th Meeting EU-ACTAPHARM (QLK3-CT 2001-01783D6, AC ACTAPHARM) at Warwick, UK.

2002

50.

International Symposium on Chemistry & Biology of Marine Organisms,  Kolympari, Crete, Creece.

2003

51.

9th International Symposium on the Genetics of Industrial Microorganisms, Gyeongju, Korea. 

2003

52.

FEMS Congress of European Microbiologists, Ljubliana, Slovenia.

2003

53.

13th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA-13), Melbourne, Australia. (Προσκεκλημένη ομιλήτρια)

2003

54. (*)

6th Meeting EU-ACTAPHARM (QLK3-CT 2001-01783D6, AC ACTAPHARM) at Syros, Greece. (Υπεύθυνος διοργάνωσης της Συνάντησης)

2003

55.

European Symposium of Environmental Biotechnology (ESEB), Oostende, Belgium.

2004

56. (*)

7th Meeting EU-ACTAPHARM (QLK3-CT 2001-01783D6, AC ACTAPHARM) at Tubingen, Germany.

2004

57.

10th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-10), Cancun, Mexico. 

2004

58. (*)

8th Meeting EU-ACTAPHARM (QLK3-CT 2001-01783D6, AC ACTAPHARM) at Amsterdam, The Netherlands.

2004

59.

1st  Antimicrobial Resistance in Animals and the Environment (ARAE), Lyon, France.

2005

60.

8th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-8), Lyon, France. (Προεδρεύων σε θεματική ενότητα του Συνεδρίου)

2005

61.

158th Ordinary Meeting for the Society for General Microbiology (SGM), University of Warwick, UK.

2006

62.

11th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-11), Vienna, Austria

2006

63.

9th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-9), Wernigerode, Germany. (Προεδρεύων σε θεματική ενότητα του Συνεδρίου)

2007

64.

14th International Symposium on the Biology of Actinomycetes (ISBA-14), Newcastle, UK.

2007

65.

27th Annual Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Myrtle Beach, South Carolina, USA

2007

66.

1st Conference of the Mediterranean Marine Protected Areas Network (MedPAN), Island of Porquerolles, France.

2007

67.

3rd Mediterranean Conference, Yasmin Hammamet, Tunisia (αποδοχή συμμετοχής με 1 ανακοίνωση-ομιλία και 2 ανακοινώσεις υπό μορφή poster).

2008

68.

12th International Symposium on Microbial Ecology (ISME-12), Cairns, Australia.

2008

69.

4th International Symposium on Rhizoctonia, Berlin, Germany.

2008

70.

2ο Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας «ΜικροΒιόΚοσμος», Αθήνα, Ελλάδα.

2009

71.

10th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-10), Uppsala, Sweeden. (Προεδρεύων σε θεματική ενότητα του Συνεδρίου)

2009

72.

2o Διεθνές Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας «ΜικροΒιόΚοσμος», Αθήνα, Ελλάδα (Πρόεδρος της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου)

2009

73.

11th meeting of the IOBC/WPRS Working Group "Biological control of fungal and bacterial plant pathogens",  Graz, Austria

2010

74.

33th International Congress on Microbial Ecology in Health and Disease (SOMED), Greece LAND (ANCIEN EFESSOS),

2010

75.

XXXIII International Congress on Microbial Ecology and Disease (SOMED), Greece.

2010

76.

11th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology (BAGECO-11), Corfu, Greece.

2011

75.

12th meeting of the IOBC/WPRS Working Group "Biocontrol of plant pathogens in sustainable agriculture", Reims, France.

2012


Β)  Ελληνικά Επιστημονικά Συνέδρια και Συναντήσεις


1.

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών (ΕΕΒΕ), Αθήνα.

1981

2.

Α΄ Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Πάτρα.

1981

3.

Β΄ Συμπόσιο Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αθήνα. (Προσκεκλημένη ομιλήτρια)

1982

4.

Γ΄ Συνέδριο Ένωσης Ελλήνων Οικολόγων, Αθήνα.

1982

5.

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Μυτιλήνη.

1990

6.

2η Επιστημονική Συνεδρίαση Ελληνικής Εταιρείας Βιοτεχνολογίας, Αθήνα. (Προεδρεύων σε θεματική ενότητα του Συνεδρίου)

1991

7.

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Ηράκλειο, Κρήτη.

1991

8.

Ημερίδα εργασίας με θέμα «Οι προοπτικές εφαρμογής στην Ελλάδα των Κοινοτικών Οδηγιών της Ε.Ο.Κ. που αφορούν στη χρήση και απελευθέρωση στο περιβάλλον γενετικά τροποποιημένων οργανισμών», Αθήνα.

1992

9.

14o Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Λευκωσία, Κύπρος.

1992

10.

16o Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Βόλος.

1994

11.

20ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Σάμος.

1998

12.

Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Βιοτεχνολογία και το Μέλλον της Ελληνικής Γεωργίας», Αθήνα.

1998

13.

21ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Σύρος.

1999

14.

22ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Σκιάθος. (Προεδρεύων σε θεματική ενότητα του Συνεδρίου)

2000

15.

23ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Χίος.

2001

16.

24ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Ερέτρια, Εύβοια.

2002

17.

25ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Μυτιλήνη.

2003

18.

2o Ετήσιο Συνέδριο, Ερευνητικού Κέντρου Μοριακής Βιολογίας «Αντώνης Παπαγιάννης», Νοσοκομείο Υγεία.

2003

19.

26ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ,  Βόλος. (Προσκεκλημένη ομιλήτρια)

2004

20.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοτεχνολογία και Τεχνολογία Τροφίμων (ΕΒΕΑ), Αθήνα.

2005

21.

27ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ,  Ναύπλιο.

2005

22.

Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνείς Συμμετοχές «Βιοεπιστήμες στον 21ο αιώνα», Αθήνα (Προσκεκλημένη ομιλήτρια).

2006

23.

28ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Ιωάννινα.

2006

24.

29ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Καβάλα.

2007

25.

30ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Θεσσαλονίκη.

2008

26.

Β’ κύκλος ομιλιών: Νέες τάσεις της Βιοτεχνολογίας και Βιοασφάλεια. Μορφωτικές Εκδηλώσεις ΕΙΕ «Επιστήμης Κοινωνία».

2008

27.

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρίας «ΜικροΒιόΚοσμος», Αθήνα, Ελλάδα

2008

28.

32ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Καρπενήσι.

2010

28.

4ο Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας ΜικροΒιόκοσμος, Ιωάννινα.

2011

28.

5ο Συνέδριο Επιστημονικής Εταιρείας ΜικροΒιόκοσμος, Αθήνα.

2012

28.

34ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Τρίκαλα.

2012

28.

6ο Εθνικό Συνέδριο Κλινικής Μικροβιολοίας και Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, Αθήνα.

2013

28.

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΕΒΕ, Νάυπλιο. 

2013

 
   Επικοινωνία

by NetPath Holistic Technology Solutions